stroemmontoer.png

Beredskapsvakten: Viktig avgjørelse fra Arbeidstilsynet

Energi

Flere energibedrifter har lokale vaktordninger som kombinerer avspasering med mulighet for utbetaling. Arbeidstilsynet har nylig uttalt at de ikke har anledning til å fastsette omregningsfaktor i slike tilfeller. Dette går frem av en fersk beslutning som tilsynet har truffet.

Direktoratet for arbeidstilsynet har avvist å behandle klage over vedtak om omregningsfaktor for Midt-Telemark Energi AS. Samtidig har direktoratet opphevet vedtaket om en omregningsfaktor på 1/5 som ble truffet av Arbeidstilsynet i første instans. Bedriften står altså fritt til å benytte 1/7 som omregningsfaktor, slik den besluttet.

Begrunnelsen for avvisningsvedtaket er interessant for flere bedrifter. Arbeidstilsynet vurderer det slik at bedriften praktiserer en lokal avtale om en beregningsfaktor som avviker fra lovens hovedregel. Når partene lokalt har en slik avtale, kan ikke Arbeidstilsynet behandle saken.

Bedriften hadde en vaktavtale fra 2004, som ble oppsagt i 2014, uten at den er fornyet. Arbeidstilsynet begrunner avgjørelsen om at tilsynet ikke kan gå inn i saken med at deler av denne avtalen fortsatt praktiseres. Bedriften praktiserer ordningen slik at vaktmannskapet må avspasere minst en dag etter vakten, men at arbeidstaker kan få utbetalt øvrige timer som ordinær timelønn.

KS Bedrift forstår det slik at Arbeidstilsynet altså ikke har anledning til å fastsette omregningsfaktor for bedrifter som lokalt har avtalt og/eller praktiserer en vaktordning som kombinerer avspasering med mulighet for utbetaling.