Øvelse Holmestrandsporten Vestfold Interkommunale Brann og Redning.jpg
Foto: Vestfold interkommunale brannvesen

«Brannavtalen»: Slik justeres risikotillegget fra 1. januar 2018

Brann og redning

Ved de siste forhandlingene om «Brannavtalen» ble partene enige om at risikotillegget skulle endres og gjøres om til et beløp. Her kan du lese hvordan dette beløpet skal regnes ut fra nyttår av.