Ansettelse - rawpixel - Unsplash.jpg
Foto: rawpixel /Unsplash
Lovendring om deltidsansattes fortrinnsrett

Deltidsansattes rett til ledige stillinger utvides fra nyttår

Energi | Havn | Avfall | Andre bransjer | Brann og redning

Fra nyttår 2019 er ikke deltidsansattes fortrinnsrett til ledige (større) stillinger avhengig av at vedkommende kan overta hele stillingen. Fortrinnsretten utvides til også å gjelde deler av en utlyst stilling.

Lovendringen innebærer at en deltidsansatts fortrinnsrett til utvidet stilling etter arbeidsmiljøloven § 14-3 (1) også kan anvendes overfor en avgrenset del av en utlyst stilling.

Les mer om denne lovendringen i vår temaartikkel.