Hvitveis Øivind Holmstad.JPG (1)
Foto: Øyvind Holmstad CC BY-SA 3.0
Hovedtariffavtalen for konkurranseutsatte bedrifter 2018

Enighet i oppgjøret om Bedriftsavtalen

Avfall | Andre bransjer

181 samfunnsbedrifter som leverer kjernetjenester i sine lokalsamfunn er berørt av forhandlingene som ble sluttført den 9. mai kl. 12.00. KS Bedrift kom da til enighet med LO-K, YS-K, Unio og Akademikerne-K om ny Hovedtariffavtale for konkurranseutsatte bedrifter (Bedriftsavtalen).

Den nye avtalen gjelder fra 1. mai 2018 og innebærer blant annet at det gis et generelt tillegg på kr. 9800 til alle ansatte i gruppe 1. Garantilønninger heves tilsvarende og det åpnes for at arbeidsgiver kan gi tilleggsansiennitet (ekstra lønnsansiennitet) i rekrutteringssammenheng.

Administrerende direktør i KS Bedrift, Øivind Brevik, er tilfreds med at forhandlingene ble gjennomført godt innenfor fristen og at resultatet er på linje med frontfaget.

Årets tariffoppgjør var et såkalt «hovedoppgjør» der hele avtalen var oppe til revisjon. Resultatet går nå til uravstemning med frist 5. juni, og kan ikke iverksettes før dette.

Bedriftsavtalen gjelder bransjene:

  • avfall/gjenvinning
  • vann og avløp
  • revisjon
  • IKT-bedrifter
  • parkering
  • næring/eiendom
  • Biblioteksentralen

KS Bedrift kommer tilbake til de berørte medlemmene med utfyllende informasjon. 

Kontaktpersoner KS Bedrift:
Barbro Noss, direktør for arbeidsliv
Mobil: 402 36 492
barbro.noss@ksbedrift.no

Frode B. Nilssen, direktør KS Bedrift Arbeidsgiverservice
Mobil: 480 09 337
frode.nilssen@ksbedrift.no