Inkluderende arbeidsliv - krediter Eric Ward - for nett.jpg
Det ligger et stort potensiale i å få flere personer med nedsatt funksjonsevne og hull i CV-en inn i arbeidslivet. (Foto: Eric Ward).
Inkluderingsdugnaden

Får vi de som er "utafor" inn i arbeidslivet?

Energi | Havn | Avfall | Andre bransjer | Brann og redning

Flere personer med nedsatt funksjonsevne og hull i CV-en må inn i arbeidslivet. Budskapet i et ferskt ministerbrev er like relevant for KS Bedrifts medlemmer som for de store bedriftene som mottok det.

Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie og næringsminister Torbjørn Røe Isaksen har i et brev av 7. august til en rekke store norske bedrifter pekt på behovet for og mulighetene som ligger i en økt satsing på å få flere personer med nedsatt funksjonsevne og hull i CV-en inn i arbeidslivet.

Også vi som forholder oss til små og mellomstore bedrifter, kan gjerne ta til oss det budskapet som ligger i dette brevet.

Alle arbeidsgivere kan bidra

Det er ingen tvil om at samfunnet er best tjent med at flest mulig deltar i arbeidslivet og dermed bidrar til ressurstilgangen i stedet for å være netto trygdemottakere.

Å få flere med i arbeidslivet er ikke noe som bare kan vedtas politisk, selv om de fleste nok er enige i at det er et mål vi bør søke å nå. Til syvende og sist ligger imidlertid det faktiske ansvaret på den enkelte arbeidsgiver som velger å gi sjanser til noen av dem som ellers har lett for å falle utenfor.

Nav gir nye muligheter

I brevet fra Hauglie og Røe Isaksen pekes det blant annet på at det er etablert ordninger gjennom Nav som bidrar til å redusere risikoen og kostnadene for arbeidsgivere som gir nye muligheter til personer i de utsatte gruppene.

De kaller dette en dugnad, og det betyr at alle som kan, bretter opp ermene og tar et tak for å nå målet. KS Bedrift ser på dette som å ta sin del av samfunnsansvaret.