Forhandlingene om Bedriftsavtalen - krediter Thomas Drouault.jpg
Hovedavtalen kalles gjerne «arbeidslivets grunnlov». (Foto: Thomas Drouault)
Hovedavtalen

Forhandlingene om Hovedavtalen er i gang

KS Bedrift er med i forhandlingsgruppen når KS nå forhandler med forbundene om revisjon av Hovedavtalen. Målet er enighet tidlig i desember, så ny avtale kan tre i kraft 1. januar 2020.

I forhandlingsmøtet som ble holdt den 12. november utvekslet partene sine innledende krav og tilbud og drøftet prosessen videre. KS’ forhandlingsgruppe forhandler med LO-Kommune, Unio, YS-K og Akademikerne.

Hovedavtalen gjelder alle bedriftene som er med i KS Bedrift. Avtalen regulerer forhandlingsordningen og samarbeid.

KS’ tilbud nr. 1 ble presentert på dette første møtet mellom partene.

Hovedavtalen fastsetter spillereglene

Hovedavtalen kalles gjerne «arbeidslivets grunnlov» med sine bestemmelser om samarbeid, medvirkning og tillitsvalgtordninger. Den er et viktig verktøy for partene til å finne effektive og rasjonelle samhandlingsformer.

Avtalen regulerer de grunnleggende spillereglene mellom partene, og skal bidra til at man kan utvikle tjenester med høy kvalitet.