Hvitveis Øivind Holmstad.JPG
Tariff-forhandlinger og hvitveis er sikre vårtegn. (Foto: Øyvind Holmstad / Wikimedia).
Lønnsoppgjøret 2019 HTA:

Forhandlingene om Hovedtariffavtalen er i gang

Havn | Andre bransjer | Brann og redning

Under oppstartsmøtet for forhandlingene om Hovedtariffavtalen kl 10:00 den 11. april fremmet partene sine respektive krav og tilbud. Frist for å komme til enighet er 30. april kl 24:00.

Under et såkalt mellomoppgjør forhandler man normalt kun om lønn og lønnstillegg. Årets mellomoppgjør er likevel mer omfattende enn vanlig, da partene skal tariff-feste regelverket som følger av pensjonsavtalen som partene inngikk 3. mars i fjor.

Hovedtariffavtalen følges av de av våre medlemmer som hverken følger Bedriftsavtalen ("Hovedtariffavtalen for konkurranseutsatte bedrifter") eller energiavtalene våre.

KS Bedrift vil bidra til at lønnsdannelsen i de berørte bedriftene ligger innenfor en økonomisk ramme som gir en lønnsvekst på linje med sammenlignbare tariffområder.

Krav og tilbud per 11. april 2019:

KS tilbud 1 av 11. april 2019 kl. 10.00

LO Kommune - Krav 1 - 11.4.19

Unio kommune krav 1 11.04.19

YS kommune krav 1 11.04.19

Akademikerne - Krav 1 11.4.19