Enighet i forhandlinger om Hovedtariffavtalen (HTA).jpg
Partene til Hovedtariffavtalen (HTA) er kommet til enighet. Foto: iStock.
Hovedtariffoppgjøret 2018 (HTA)

Forhandlingsløsning i årets tariffoppgjør for Hovedtariffavtalen

Arbeidsgiverservice • Havn | Andre bransjer | Brann og redning

Like før midnatt, natt til 1. mai, ble det enighet med forhandlingssammenslutningene LO Kommune, Unio, YS-K og Akademikerne om hovedtariffoppgjøret 2018.

Den nye avtalen innebærer blant annet at det med virkning fra 1. mai gis sentrale lønnstillegg til stillinger i kapittel 4, og minstelønninger heves tilsvarende. Det gis særlige tillegg til stillinger med krav om høyere utdannelse.

Fra 1.1.2019 får mange en økning i helgetillegget, størrelsen på tillegget er avhengig av hvor mye helg man jobber. Men dette handler egentlig ikke om å belønne de som jobber helg. Det handler om hva som skal til for å oppnå "heltidsløftet" - en målsetting det er bred enighet om blant arbeidstakerorganisasjonene. Tillegget er i så måte et virkemiddel for å oppnå flere heltidsstillinger i en sektor (helse) hvor deltid er et stort problem. Brann og redning har ikke denne problemstillingen.

Det er ikke satt av midler til lokale «pott»-forhandlinger for ansatte i kap. 4 i år, men lokale forhandlinger for ansatte i kap. 3.4 og 5 (ledere og akademikerne) gjennomføres som vanlig.

Administrerende direktør Øivind Brevik i KS Bedrift er fornøyd med at forhandlingene ble gjennomført innenfor fastsatt frist. Å oppnå et forsvarlig forhandlingsresultat på linje med «frontfaget» er ingen selvfølge i et hovedoppgjør.

Dette er med på å gi de samfunnsbedriftene som følger Hovedtariffavtalen (HTA) gode rammebetingelser, slik at de kan fortsette å levere gode samfunnskritiske og nyttige tjenester både lokalt og regionalt.

LENKE: Protokoll ny Hovedtariffavtale pr. 1. mai 2018

Kontaktpersoner KS Bedrift:
Frode B. Nilssen, direktør KS Bedrift Arbeidsgiverservice
Mobil: 480 09 337
frode.nilssen@ks.no

Barbro Noss, direktør for arbeidsliv
Mobil: 402 36 492
barbro.noss@ks.no