barbro_kurs.jpg

Fullbooket temadag: Tariffavtalen på 1-2-3

Andre bransjer

KS Bedrift arrangerte onsdag 23. august temadag om «Tariffavtalen på 1-2-3». Temaet var svært populært og over 60 personer deltok.

 

På temadagen gikk KS Bedrift Arbeidsgiverservice gjennom de viktigste bestemmelsene i hovedavtalen og tariffavtalen. For organiserte bedrifter er hovedavtalen og tariffavtalen ett av de viktigste lønnspolitiske dokumentene. Avtalene regulerer både økonomiske og ikke-økonomiske rettigheter og utfyller mange av bestemmelsene i Arbeidsmiljøloven.

  • Bedriftens lokale lønnspolitikk må alltid bygges rundt gjeldende tariffavtale. Det er derfor viktig at ledere og andre som jobber innen personal/HR har kunnskap om disse bestemmelsene, sier Frode Bård Nilssen, som er direktør KS Bedrift Arbeidsgiverservice.

Temadagen er ment for de som trenger en oppfriskning i avtaleverket generelt og kanskje har noen spørsmål, og for de som ikke har så mye kjennskap til dette fra før.

  • Jeg har vært på slike temadager før og det er bra med en oppfrisking. Man sitter ofte alene i bedriften om disse sakene og det å møte andre i samme situasjon er verdifull og lærerikt, sier Trude Vedå, som er økonomiansvarlig i Sunnhordaland Interkommunale Miljøverk IKS.

 


Presentasjonene fra Tariffavtalen på 1-2-3