Her er OU-kontingenten for 2017

Havn | Avfall | Andre bransjer | Brann og redning

Etter særavtale SGS 1020 skal våre bedriftsmedlemmer som er knyttet til Hovedtariffavtalen og Bedriftsavtalen betale inn til de såkalte OU-midlene.

OU-midlene skal totalt utgjøre 0,24 prosent av lønnsmassen per. 1. desember det forutgående år.

Nå er lønnsmassetallene kjent og etter dette blir OU-kontingenten for 2017 til sammen kr. 883,20 per ansatt per år.

Mer detaljert info finner du i B-rundskriv 1-2017.

OU-midlene er en ordning der arbeidsgiver- og arbeidstakersiden spleiser på midler til «opplysning og utvikling».

Les om hvordan søke OU-midler til din bedrift