iStock-496158107_2.jpg
Foto: iStock
HTA

Hovedtariffavtalen 1.5.2018-30.4.2020

Havn | Andre bransjer | Brann og redning

Hovedtariffavtalen er revidert for en avtaleperiode fra 1.5.2018 til 30.4.2020. Hovedtariffavtalen (HTA) gjelder for alle våre medlemsbedrifter som ikke er knyttet til energiavtalene eller Bedriftsavtalen.

I den nye avtalen er også følgende dokumenter tatt inn:

  • Resultatet av hovedtariffoppgjøret (protokoll) pr. 1.5.2018 mellom KS og hhv. LO Kommune, Unio, YS-K og Akademikerne
  • B-rundskriv nr. 7-2018 om iverksetting av tariffrevisjonen 2018

Her finner du Hovedtariffavtalen 1.5.2018 til 30.4.2020. 

Den trykte versjonen av Hovedtariffavtalen kan bestilles på kundeservice@kommuneforlaget.no.