Ansatt jobber overtid - krediter Rawpixel.jpg
Bestemmelsene om hvor mye overtid en arbeidsgiver kan pålegge en arbeidstaker å jobbe går frem av arbeidsmiljøloven § 10-6 (4). (Foto: Rawpixel).
Overtidsbestemmelser:

Hvor mye overtid er tillatt?

Utgangspunktet er at bedriften kan pålegge en arbeidstaker å arbeide 10 timer overtid i løpet av 7 dager, maksimalt 25 timer i 4 sammenhengende uker, og 200 timer innenfor en periode på 52 uker.

Dersom det er behov for mer overtid kan det inngås avtale lokalt med de tillitsvalgte om å øke rammen for overtidsarbeid til 20 timer på 7 dager, 50 timer i løpet av 4 sammenhengende uker og 300 timer over 52 uker.

Dette går frem av arbeidsmiljølovens § 10-6 (4).

Videre kan Arbeidstilsynet samtykke til overtidsarbeid i særlige tilfeller med 25 timer per 7 dager og 200 timer over en periode på 26 uker.

Hvis det er behov for mer overtid enn lovens ramme på 10, 25 og 200 timer, må den enkelte arbeidstakeren i tillegg si seg villig til det.

Vær klar over at arbeidsmiljølovens arbeidstidsbegrep og grenser for bruk av overtid ikke helt samsvarer med de tariffestede arbeidstidsordningene.

Siden arbeidsmiljøloven opererer med 40 timers uke og tariffavtalene våre med 37,5 timers uke, betyr det at rammene for bruk av overtid i realiteten er 2,5 timer høyere hver uke det jobbes overtid enn de grensene loven setter.