julebord.jpg

Julebord: Hvor går grensene?

Energi | Havn | Avfall | Andre bransjer | Brann og redning

Av og til skjer det ting på julebordet som kan få konsekvenser – også for arbeidsforholdet. Det kan derfor være bra å ta en runde om dette, både med ledere og ansatte, før julebordet.

Det er lett å tro at et julebord som vanligvis arrangeres på fritiden ikke har noe med arbeidsforholdet å gjøre. Ikke sjelden serveres det alkohol på arbeidsgivers regning og ansatte føler seg kanskje friere enn i en vanlig arbeidssituasjon.

Som utgangspunkt må man akseptere at det kan komme noen sleivbemerkninger eller at blir noen situasjoner som er litt på siden av det som er vanlig oppførsel på arbeidsplassen.

Men husk på at et julebord vanligvis er et arrangement i arbeidsgivers regi og det går en grense for hvilken adferd som kan tillates uten at det får følger.

Ting kan få konsekvenser
Generelt kan vi si at når adferd er sterkt klanderverdig, så nærmer man seg grensen for hva som kan få konsekvenser for arbeidsforholdet og lede til advarsel, oppsigelse eller avskjed.

Noen eksempler på slik adferd kan være å opptre truende, å sette en barregning på arbeidsgiver uten fullmakt, å trakassere noen seksuelt, å havne i aktivt håndgemeng eller å komme med rasistiske uttalelser.

En reaksjon fra arbeidsgiver må alltid vurderes konkret og det vil alltid avhenge av omstendighetene og sakens alvor. Noen ganger kan det være tilstrekkelig å gi en advarsel, mens andre ganger kan det være vanskelig å ikke avslutte arbeidsforholdet.

Ledere må kjenne sin rolle
Som regel stilles det strengere krav til en leders adferd og oppførsel - og her er julebord intet unntak. Men det er selvfølgelig også avhengig av hvilken omgangsform som er vanlig på arbeidsplassen og hvordan lederen selv opptrer.

Vær også klar over at selv om et julebord skjer i arbeidsgivers regi, så gjelder ikke yrkesskadeforsikringen for eventuelle skader som oppstår som følge av julebordet.

Med andre ord - det er lov å slippe seg løs på julebordet, men det er klare grenser. Det kan derfor være bra å ta en runde om dette, både med ledere og ansatte, før julebordet.