iStock-475176541_nett.jpg
Foto: iStock

Korrupsjon og uetisk atferd skal kartlegges

Energi | Havn | Avfall | Andre bransjer | Brann og redning

KS og KS Bedrift skal utvikle en ny veileder i etikkarbeid som er ment å være til støtte for bedriftsledere og styremedlemmer i selskap med kommunalt eller fylkeskommunalt eierskap. I den forbindelse sendes det i disse dager ut en undersøkelse om uetisk atferd og korrupsjon.

Bedriftenes erfaringer på området er viktige for at veilederen blir et målrettet verktøy. KS Bedrift oppfordrer derfor alle våre medlemmer om å svare på spørreundersøkelsen som sendes ut i løpet av de neste 10 dagene.

Oslo Economics er engasjert i dette prosjektet sammen med prof. Tina Søreide og Kantar TNS. Spørsmål av teknisk karakter kan rettes til Kantar, e-post: gallup-undersokelse@tns-gallup.no. Spørsmål om undersøkelsen kan rettes til KS ved Lise Spikkeland, e-post: lise.spikkeland@ks.no.