Pensjonister - Rawpixel.jpg
Fra 1. januar av gjelder nye satser for avlønning av pensjonister. (Foto: Rawpixel).
Energiavtale I og II / Bedriftsavtalen:

Lønn til alderspensjonister – nye satser fra 1. januar 2019

Energi | Avfall | Andre bransjer

For de av KS Bedrifts medlemmer som er tilknyttet enten Bedriftsavtalen eller Energiavtale I og II er ny sats for avlønning av pensjonister kroner 207,- per time.

KS Bedrifts medlemsbedrifter som er tilknyttet enten Bedriftsavtalen eller Energiavtale I og II følger statens satser for avlønning av alderspensjonister. 

Nytt fra i år er at satsen endres med virkning for medlemsbedriftene fra 1. januar 2019.

Bransjene som følger Bedriftsavtalen er:

  • avfall/gjenvinning
  • vann og avløp
  • revisjon
  • IKT-bedrifter
  • Parkering
  • næring/eiendom
  • Biblioteksentralen

Alle våre energimedlemmer følger Energiavtale I og II.