Norsk kulturskoleråd.jpg
Norsk kulturskoleråd får omstillingshjelp fra KS Bedrift

Norsk kulturskoleråd får omstillingshjelp fra KS Bedrift

Andre bransjer

Norsk kulturskoleråd er i gang med et omfattende stykke organisasjonsutvikling, og velger i den anledning å bruke KS Bedrift – kulturskolerådets arbeidsgiverorganisasjon – som en medspiller.

Mandag var vår advokat Kanwal Suleman i Trondheim og møtte kulturskolerådets ledergruppe. Hun gjennomgikk mulige framgangsmåter, aktuelle lover, retningslinjer o.l. i forbindelse med omstillingsprosesser av den typen Norsk kulturskoleråd nå har begynt på.

Bakgrunnen for kulturskolerådets omstillingsarbeid er blant annet et vedtak fattet av organisasjonens landsstyre i juni 2017, i sammenheng med anbefalinger gjort av et internt utvalg, Røeutvalget.

Neste skritt i kulturskolerådets omstillingsprosess er en ansattsamling i september, der «Ny tid – nye oppgaver» er overskriften for en lengre økt med gruppe- og plenumsarbeid. KS Bedrift vil også senere i prosessen bistå Norsk kulturskoleråd i omstillingsarbeidet.