varling.JPG

Ny veileder om varsling

Arbeidsgiverservice

Varsling er stadig aktuelt. 1. juli ble bestemmelsene i arbeidsmiljøloven om arbeidstakeres rett til å varsle om kritikkverdige forhold endret og vi har laget ny veileder.

Du finner den nye veilederen på medlemssidene, i menyen Varsling under Skjema og maler. Du trenger brukernavn og passord.

Link til veileder...