Foto Clem Onojeghuo - for nett.jpg
Siden ansatte med særaldersgrense har plikt til å fratre stillingen tidlig, har de rett på offentlig tjenestepensjon tidligere enn andre ansatte i dagens pensjonsordning. (Foto: Clem Onojeghua)
Offentlig tjenestepensjon

Pensjonsavklaring er utsatt for ansatte med særaldersgrense

Energi | Havn | Avfall | Andre bransjer | Brann og redning

Da partene ikke ble enige innen 1. november, er det nå frist i februar 2020 for å enes om hvilken alderspensjon ansatte med særaldersgrense skal ha i det nye pensjonssystemet. Flere av KS Bedrifts bransjer er berørt.

Partene i offentlig sektor ble i februar 2018 enige om å innføre en ny pensjonsordning for alle offentlig ansatte født i 1963 eller senere. Den nye pensjonsordningen innføres i 2020.

Men avklaringer knyttet til ansatte med særaldersgrense ble utsatt. Dette gjelder både hvordan den nye pensjonsordningen skal virke for slike ansatte, og hvilke yrkesgrupper som skal ha særaldersgrense i fremtiden.

Hvilke bransjer har særaldersgrenser?

Blant KS Bedrifts medlemmer er det flere ansattegrupper som har særaldersgrenser. Det gjelder blant annet innen brann- og redningstjenesten samt feiertjenesten.

I energibransjen har montører som utfører høydearbeid særaldersgrense. Avfallsbransjen er blant annet berørt av at flere ulike sjåfører har særaldersgrenser. Det samme gjelder renholdere, noe som angår flere av våre bransjer.

I tillegg er det mange stillinger innen helsesektoren som har særaldersgrenser. Her finner du en liste over stillinger med særaldersgrense i KS’ tariffområde.

Plikt til å tre av gir rett til pensjon

Ansatte med særaldersgrense har en plikt til å fratre stillingen tidligere enn den ordinære aldersgrensen på 70 år. De aller fleste som har særaldersgrense har enten 60 års aldersgrense eller 65 års aldersgrense.

Siden de må fratre stillingen tidlig, har ansatte med særaldersgrense rett på offentlig tjenestepensjon tidligere enn andre ansatte i dagens pensjonsordning.

I fjor høst ble partene enige om at det innen 1. november 2019 skulle avtales en langsiktig løsning for hvilken alderspensjon ansatte med særaldersgrense skal ha i det nye pensjonssystemet.

Satte ny frist for å nå enighet

Etter krevende forhandlinger kom partene til at de trenger mer tid for å bli enige. Det er satt en ny frist i februar 2020 for å komme frem til en løsning.

Partene har for øvrig hele tiden vært enige om at spørsmålet om hvilke yrkesgrupper som skal ha særaldersgrense i fremtiden skal behandles senere i en egen prosess.

Denne artikkelen er basert på en artikkel som er utarbeidet av Actecan.