Beredskap II.jpg
Foto: iStock
Stillinger med særaldersgrense

Særaldersgrenser: ny ajourført liste over stillinger

Energi | Havn | Avfall | Andre bransjer | Brann og redning

Under tariffoppgjøret 2018 ble det foretatt en mindre endring/ajourføring av listen over stillinger med særaldersgrense i vårt tariffområde.

I lenken under finner du den nye listen over stillinger.

B-rundskriv 6/2018 - Stillinger med særaldersgrense