Foto - Ethan Sykes.jpg
Sykemelding gir ikke automatisk rett til sykepenger. (Foto: Ethan Sykes).
Ny høyesterettsdom stadfester:

Sykemelding kan underkjennes av arbeidsgiver

Energi | Havn | Avfall | Andre bransjer | Brann og redning

Sykemelding fra legen gir ikke automatisk rett til utbetaling av sykepenger fra folketrygden. Det går frem av en fersk høyesterettsdom som har relevanse for KS Bedrifts medlemmer.

Den aktuelle saken omhandler en kvinne som ble sykmeldt av sin fastlege som følge av alvorlig sykdom hos kvinnens sønn.

Arbeidsgiver aksepterte ikke sykmeldingen og skrev til NAV at de så på saken som trygdesvindel. De ønsket derfor ikke å utbetale sykepenger for arbeidsgiverperioden.

Det fremgår av den prinsipielt viktige dommen at det var en pågående konflikt mellom kvinnen og arbeidsgiveren, hvor kvinnen følte seg mobbet.

Les også vår temaartikkel En sykmelding kan i gitte tilfeller underkjennes av arbeidsgiver som gir en mer utfyllende redegjørelse av saken.