Sykefravær - foto Ani Kolleshi.jpg
Fra 1. januar 2019 gjelder nye regler for beregning av sykepenger. (Foto: Ani Kolleshi).
Folketrygdloven om sykepenger:

Sykepenger skal beregnes etter nye regler

Energi | Havn | Avfall | Andre bransjer | Brann og redning

Fra 1. januar 2019 gjelder nye regler for beregning av sykepenger. Alle KS Bedrifts medlemmer må følge disse nye beregningsreglene.

De nye reglene medfører endringer for sykepenger både i og utenfor arbeidsgiverperioden, samt for sykefravær med første fraværsdag etter 31. desember 2018. 

Utgangspunktet for fastsettelsen av sykepengegrunnlaget blir en beregnet månedsinntekt som er basert på gjennomsnittet av inntekt som rapporteres til a-ordningen de 3 siste kalendermånedene før arbeidsuførheten inntrådte. Fram til nå er det den siste kalendermåneden som har blitt lagt til grunn.

Varer arbeidsforholdet så kort at det ikke blir rapportert inntekt til a-ordningen for tre hele kalendermåneder, skal dette kortere tidsrommet legges til grunn.

Får arbeidstakeren varig lønnsendring i løpet av eller etter beregningsperioden, men før arbeidsuførhetstidspunktet, skal tidsrommet etter lønnsendringen legges til grunn.

Tilsvarende gjelder dersom arbeidstaker har fått varig lønnsendring etter siste månedlige rapportering til a-ordningen, men før tidspunktet for arbeidsuførheten.

I tariffoppgjør gis det ofte lønnstillegg med tilbakevirkende kraft. Da må løpende og avsluttede sykepengesaker omregnes. NAV må få beskjed om slik endring. Både arbeidsgiver og arbeidstaker kan informere NAV.

Krav om omregning og etterbetaling på grunn av dette må settes fram innen tre måneder etter at tariffavtalen ble endret. 

Lovlig fravær, som ulønnet permisjon og ferie, skal holdes utenfor beregningsperioden på den måten at inntekten i fraværsperioden fastsettes som det den ville ha vært hvis slikt fravær ikke hadde funnet sted.

Fra 1. januar 2019 må arbeidsgiver også sende inntektsopplysninger digitalt til NAV.