Varsling 2020 - for nett - krediter Simeon Jacobson.jpg
For å kunne håndtere varsling på en forsvarlig måte, må arbeidsgivere kjenne regelverket som trer i kraft i 2020. (Foto: Simeon Jacobson).

Varsling 2020 – kan du de nye reglene?

Energi | Havn | Avfall | Andre bransjer | Brann og redning

Ingen arbeidsplasser er immune mot kritikkverdige forhold. Derfor bør du kjenne de nye varslingsreglene som trer i kraft ved nyttår. Meld deg på kurset vi holder i Oslo den 14. november.

Varsling er ikke noe nytt. Likevel får temaet fornyet aktualitet med den kommende lovendringen. Blant annet får varslingsbestemmelsene utvidet virkeområde.

Definisjonen av kritikkverdige forhold, fremgangsmåte ved varsling og arbeidsgivers aktivitetsplikt er noe av det som får nytt innhold med de nye reglene.

I alle bedrifter og organisasjoner vil det kunne forekomme kritikkverdige forhold. Det er viktig at dette kommer ledelsen for øre, slik at man kan vurdere og eventuelt sette inn tiltak for å rette på forholdet.

For å kunne håndtere varsling på en forsvarlig måte, må arbeidsgivere vite:

  • Hva er varsling?
  • Har virksomheten tilfredsstillende varslingsrutiner?
  • Hvordan skal virksomheten håndtere et varsel?
  • Hvordan skal arbeidsgiver gjennomføre undersøkelser?
  • Hvordan skal arbeidsgiver ivareta de involverte?
  • Hvordan skal arbeidsgiver konkludere og håndtere utfallet?

Dette er blant spørsmålene du vil få svar på under temadagen "Varsling - må det være så vanskelig?".

Målgruppe: Ledere, personal-/HR-funksjonen eller andre med arbeidsgiveransvar i KS Bedrifts medlemsbedrifter

Når: torsdag 14. november kl. 10:00-15:00

Hvor: KS Bedrift, Haakon VIIs gt. 9, Oslo. Møterom Lederen i 6. etasje.

Pris: Kr. 1 200,- pr. pers inkludert lunsj.

MELD DEG PÅ

Påmelding til KS Bedrifts kurs- og temadager er bindende. Avmelding skjer kostnadsfritt inntil 30 dager før møtedato.