20180124_131131.jpg
Saksordfører Else-May Botten (Ap) besøkte sentralsorteringsanlegget på ROAF i forbindelse med Stortingets behandling av meldingen "Avfall som ressurs – avfallspolitikk og sirkulær økonomi". Foto: KS Bedrift
Sirkulærøkonomi på alles lepper

2018 – det året plasten vekket oss

Avfall

Nesten ett år etter plasthvalen som strandet på Sotra, stengte Kina grensene for plast til gjenvinning. EU lanserte en egen plaststrategi og tiltak mot engangsplast. Stortinget ber om mer gjenvinning og KS Bedrift setter plastmarkedet på den politiske dagsorden.

Takk for et godt år! Sett med KS Bedrifts øyne er vi godt fornøyd med flere hendelser i året som snart er omme. Våre medlemmer er en viktig brikke for at Norge kan komme seg over – fra en lineær – til en sirkulær økonomi.

Regjeringen vil øke gjenvinningen

I slutten av oktober fikk KS Bedrift løftet frem behovet for at alle delene av sirkelen må med i en sirkulær økonomi : Det som sorteres må bli brukt om igjen i nye produkter.

Dessverre er det fremdeles noen flaskehalser som er avgjørende å løse for at sirkelen kan lukkes. Det er ikke bare plast som er viktig å sette på agendaen når Norge skal nå et mål om 65 prosent materialgjenvinning innen 2035. For tiden ligger det et forslag til forskrift for utsortering av plast og biologisk avfall på statsrådens skrivebord. Beregninger viser at tiltakene i forskriften kan øke gjenvinningen fra dagens 38 prosent til 45 prosent. Det er langt fra nok.

Derfor må flere virkemidler på plass. KS Bedrift har meldt til både Storting og regjering om behov for avklarte kvalitetskriterier på utsortert avfall, slik at industrien som skal bruke materialet er trygg på produktet de mottar. Vi trenger politiske gulrøtter til de som velger å bruke resirkulert, for i dag er det for enkelt og billig å velge fossile materialer. Det er ikke bærekraftig.


Grønne arbeidsplasser oppstår lokalt

Det vil bli flere nye, grønne arbeidsplasser når flere avfallsressurser skal bringes tilbake i kretsløpet. Mange av arbeidsplassene ligger i utviklingen av nye løsninger. Slike løsninger vil hele verden trenge i årene som kommer.

KS Bedrifts medlemmer leverer innovasjon innen innsamling, sortering og behandling. Det blir ikke mindre av dét i årene fremover. Det vil også være behov for nye måter å jobbe på. Vårt nye nettverk for bærekraftig innovasjon og omstilling skal være en arena for erfaringsdeling, og bidra til medlemmenes kunnskapsbase. Målet er at avfallsbedriftene blir enda bedre på å møte fremtidens behov i møtet mellom mennesker og teknologi.

Mens andre deler av næringslivet utvikler nye bærekraftige forretningsmodeller for å redusere forbruket av ressurser, skal avfallsbedriftene sørge for gjenvinning av de ressursene som faktisk blir kastet. På vår årlige konferanse Bedriftenes Møteplass 2019 vil vi belyse hvilke politiske virkemidler som fungerer for å få velfungerende markeder for utsortert avfall. På Arendalsuka vil vi utfordre de som sitter på nøkkelen til fremtidens grønne arbeidsplasser.


Produsentene må ta ansvar for produkter som forsøpler

Det begynner å bli en stund siden KS Bedrift lanserte ideen om at ansvaret for opprydning av forsøpling må omfattes av det utvidete produsentansvaret. Det er nå over syv år siden vi tok opp temaet med daværende statssekretær i Klima- og miljødepartementet, og deretter i møte med Europakommisjonen.

Produsentene var – da som nå – bekymret for å ende opp med ansvar for en blanko-sjekk for opprydning som de ikke visste omfanget av. Vår hensikt har hele tiden vært å inkludere en del av ansvaret nærmest mulig den som best kan ta fatt i problemet. Både politikere og embetsfolk i EU mener dette er en god tilnærming, og i tråd med prinsippet om at forurenser betaler.


Når det lukkes en dør, så åpnes et vindu, heter det

For ett år siden lukket Kina døren for mottak av utsortert plast. Det gir både oss og resten av Europa en mulighet til å ta hånd om ressursene i plasten selv. Det gir oss motivasjon til å få miljøgiftene ut av kretsløpet mye raskere enn vi ellers ville gjort. Fremtidens materialer bør ikke inneholde gifter som er til skade for mennesker og natur.

De kommunalt eide avfallsbedriftene sitter med viktig kunnskap og erfaringer som formidles både til industrien og til myndighetene. Stadig bedre sorteringsteknologi gir mulighet til å å gi tilbakemeldinger til industrien hvilke produkter som ikke lar seg gjenvinne. Hvilke materialer som sorteres, men som det ikke er avsetning for, er nyttig for myndighetene å vite om. Dette er viktige elementer som KS Bedrift bidrar til å belyse, slik at fremtidige virkemidler utformes mer målrettet.

 

Vi takker for godt samarbeid med medlemmer, myndigheter, medier og samarbeidspartnere i året som snart er over. Vi gleder oss til mange fruktbare debatter i året som kommer, og forventer at vi er kommet enda nærmere et kretsløpsbasert samfunn om et år.

Med ønske om en fredelig jul og et riktig godt nytt år!