Fra Avfallsforum 19.11.19 (2).jpg
Statssekretær i Klima- og miljødepartementet Atle Hamar (midt i bildet) ønsker innspill fra den kommunale avfallsbransjen til arbeidet med en nasjonal strategi for sirkulær økonomi. Til venstre: Pål Smits, Lindum-sjef og styreleder for KS Bedrift Avfall; til høyre: Svein Kamfjord, direktør for KS Bedrift Avfall. (Foto: KS Bedrift)
Avfallslederforum 2019 om sirkulær økonomi og strategisk plan:

Avfallsbransjen vil fremme en sirkulær økonomi

Avfall

Hvis avfallsbransjen fortsatt må sende store deler av utsorterte materialer til sluttbehandling, så vil Norge og verden stå fast i en lineær økonomi. 19.- 20. november gikk Avfallslederforum 2019 av stabelen.

Hva må være KS Bedrift Avfalls viktigste oppgaver, gitt den politiske agendaen i tiden fremover? Avfallslederforum, for alle landets ledere i de kommunale avfallsselskapene, bød på diskusjoner om både politikk og strategi.

På veien mot et lavutslippssamfunn i 2050, og et bærekraftig samfunn som støtter FNs 17 bærekraftsmål, møter samfunnet mange utfordringer som må løses. En av de vanskeligste utfordringene knytter seg til hvordan hele samfunnet er organisert med forbruk som grunnlag for økonomisk vekst.

Avfallsbransjen er sentral i utviklingen av ny politikk. Sirkulær økonomi etterspør materialer som allerede er tatt i bruk i økonomien. Hvis avfallsbransjen fortsatt må sende store deler av utsorterte materialer til sluttbehandling, så vil Norge og verden stå fast i en lineær økonomi.

Dette har særlig EU tatt tak i. Norge følger opp med en egen strategi for sirkulær økonomi, der statssekretær Atle Hamar (V) leder arbeidet. I dette bildet spiller avfallsbransjen en viktig rolle.

Sirkulær økonomi er mer enn et «buzz-ord»

Stortinget har vedtatt ambisiøse mål om å øke materialgjenvinning. For å nå målet må det effektive og kanskje ikke alltid populære tiltak til, for å oppnå raske nok endringer. Det handler om at vi må være i front for å endre og utvikle holdninger til forbruk, til produksjon, til kildesortering, til kultur, til organisering og ikke minst til å utnytte mulighetene ved digitalisering og utvikling av ny teknologi for å gi innbyggere og næringsliv bedre, og mer miljøvennlige tjenester.

Den kommunale avfallsbransjen har en helt sentral rolle for at Norge skal nå målene som er satt, og KS Bedrift Avfall inviterte derfor statssekretæren til en dialog om strategien. Hamar informerte om status rundt regjeringens pågående arbeid, og om den videre prosessen. Han fikk mange innspill underveis i samtalen, og understreket flere ganger at de ønsker videre innspill fra den kommunale avfallsbransjen. Endelig strategi skal etter planen legges frem mot slutten av 2020.

På veien dit, vil KS Bedrift Avfall blant annet levere forslag til virkemiddelbruk som skal få fart på etterspørsel etter materialene vi sorterer ut, og av plast spesielt. Det var også dette avfallslederne diskuterte videre etter at statssekretæren hadde sagt sitt.

Gode beslutninger krever kunnskap

Det sies at man ikke kan forstå nåtid eller kjenne fremtid, uten også å forstå fortid. Den andre dagen startet da også med et foredrag om den norske plastens historie, fra den første produksjonen av stikkontakter i Fredrikstad på 1920-tallet, frem til utfordringene vi har med plasten i dag. Som med så mye annet, kunne man ikke den gang kjenne rekkevidden av utfordringer plast ville gi i fremtiden.

Det var en engasjert forsamling som ga innspill til kursen videre, men kunnskap er også et viktig steg på veien til å ta de rette beslutningene i medlemsbedriftene. Derfor var det en interessant orientering vi fikk om et nytt lederstudium som Circular Norway har utviklet i samarbeid med flere andre - i regi av Handelshøyskolen BI.

Det handler om å se, forstå og tilpasse egen virksomhet til en sirkulær økonomi. Ofte er det kunnskap det glipper på for å ta de gode beslutningene som kan lede oss ut av en lineær tankegang, som vi alle er vokst opp med.

Strategidiskusjon og veien videre

KS Bedrift Avfalls strategiske plan tar utgangspunkt i de overordnede målene, som FNs bærekraftsmål og lavutslippssamfunnet. Og i en særstilling står arbeidet med å bidra til en sirkulær økonomi og økt materialgjenvinning. KS Bedrifts medlemmer avdekket både utfordringer, muligheter og forslag til løsninger for at Norge skal nå de ambisiøse målene.

Forsamlingen var derfor tydelige på at KS Bedrift Avfall skal jobbe videre med temaer som for eksempel det manglende marked for utsorterte materialer og den manglende finansiering av ny satsing som kreves med nye miljømål.

Forslagene bearbeides videre, og bransjestyret i KS Bedrift Avfall beslutter om strategisk plan 2020-2024, slik at dette skal ligge til grunn for arbeidet videre fra nyttår.