44002294192_d3c62fc172_o.jpg
Monica Kleffelgård ved Lofoten Avfallsselskap viser frem en sko hun fant under en ryddeaksjon i august på Lofotens ytterside (foto: KS Bedrift/Avfall Norge).
Hold høsten ren 2018

Bli med på høstens ryddeaksjon!

Avfall

Forsøpling av naturen er et problem året rundt både i innlandet og langs kysten. Bli med på ryddekampanjen «Hold høsten ren».

Hold høsten ren er en landsomfattende ryddedugnad som arrangeres 10. – 16. september i forbindelse med den internasjonale strandryddedagen som er lørdag 15. september.

Ønsker du å delta? Meld på din ryddeaksjon i ryddeportalen til Hold Norge Rent. Dugnaden er støttet av Miljødirektoratet.

Mange lokale renovasjons- og avfallsselskap bidrar til å koordinere aksjoner for frivillige. Se Ryddeportalen for oversikt. Trenger du henting av avfall må dette avklares med ditt lokale avfallsselskap i forkant.

Hvorfor rydde om høsten?

Avfall kommer dessverre på avveie i naturen året rundt, og det er viktig å rydde før vinteren. Søppel som blir liggende, brytes ned til små biter som blant annet blir vanskeligere å rydde når våren kommer. Rydding om høsten beskytter også dyrelivet og bidrar til nødvendig opprydding før neste års hekkesesong.

Hold Norge Rent oppfordrer til høstrydding både ved kysten og langs vassdrag og innsjøer. Man står selvsagt fritt til å rydde når som helst i løpet av høsten.

Like viktig å rydde i innlandet

Det er ikke bare langs kysten at det finnes herreløst avfall. Regn og vind tar med seg søppel fra land og «dumper» det i elver og vassdrag, som til slutt ender opp i havet. Det er derfor like viktig å rydde søppel i tilknytning til elver, vassdrag og ferskvann.

Registerer funnene dine

Ryddeaksjoner er et viktig tiltak i kampen mot marin forsøpling, men skal en få bukt med forsøplingen må den stoppes ved kildene. Det er derfor særs viktig å registrere avfall som samles inn, både for å få kunnskap om omfanget og for å finne kilder og årsaker til forsøplingen. Kun på denne måten kan vi få plassert ansvaret der det hører hjemme og begynne å stille krav til produsenter av produkter som forsøpler.

Skriv gjerne ut Hold Norge Rent sitt registreringsskjema for funn og ta med på aksjonen. NB! Det er også mulig å registrere funn elektronisk direkte på aksjonen. Noen avfallsselskap som LAS i Lofoten har egne skjema. Ta gjerne kontakt med ditt lokale avfallsselskap for å sjekke hvilke ordninger og aktiviteter de har.

Søk om refusjon innen 15. november

Det er viktig at avfallsselskapene kan få refundert kostnadene for den viktige jobben de gjør med tilrettelegging, opprydning, transport og behandling av marint avfall. Avfallsselskapene har ikke lov å bruke husholdningsgebyret til dette formålet. Derimot kan avfallsselskapene, både offentlige og private, søke om refusjon av kostnader til både transport og behandling av herreløst, marint avfall. Det er enkelt: Gå inn på holdnorgerent.no/refusjonsordningen/

Les også enkel instruks for refusjonsodningen.

Mer om refusjonsordningen for marint avfall: http://www.ksbedrift.no/aktuelt/avfall/refusjonsordningen-for-marint-avfall-viderefoeres/

Den internasjonale strandryddedagen

Marin forsøpling er et problem over hele kloden, og den internasjonale strandryddedagen er en verdensomspennende dugnad som har mobilisert frivillige til opprydding av marint avfall i over 30 år. Den internasjonale strandryddedagen (International Coastal Cleanup) er arrangert av Ocean Conservancy. Hold Norge Rent er offisiell koordinator for den internasjonale strandryddedagen i Norge. Ta gjerne kontakt med dem for mer informasjon.​