Yoghurtbeger.jpg
God avfallshåndtering er viktig for å unngå forsøpling og sikre høy materialgjenvinning, sier Svein Kamfjord, direktør i KS Bedrift Avfall

Enighet om plast

Avfall

Denne uken diskuterte miljøministere i EU den ferske plaststrategien.  Det var bred enighet, samtidig som ministrene etterlyste konkrete forslag. Allerede i mai kan det fremmes forslag om reduksjon av engangsplast.

EUs miljøminisetre hadde denne uken en første diskusjon om EUs plaststrategi. Strategien består av 3 elementer:

  • en egen plaststrategi innenfor politikkområdet "sirkulær økonomi"
  • et rammeverk for å få sikre kretsløpstanken, feks gode indikatorer så vi kan måle tiltak og resultater
  • implementering av regelverk, feks se at regelverk for avfall, kjemikalier og produkter henger sammen og trekker i samme retning

 - Plast på avveier er et stort problem. Den beste og viktigste tiltaket for å unngå forsøpling er god avfallshåndtering. Dét leverer de kommunale avfallsselskapene - hver dag, hele året, over hele landet, sier Svein Kamfjord, direktør i KS Bedrift Avfall 

Kvalitetskriterier sikrer høy materialgjenvinning

KS Bedrift har etterlyst kvalitetskriterier for materialgjenvinning og det ser ut til at EU kan dra dette lasset. Det er imidlertid viktig at Norge bidrar i dette arbeidet fordi vi har erfaring med sorteringsteknologi, vi har gode erfaringer med samarbeid om design for gjenvinning og vi har en kommunesektor som tar ansvar for nye, høye gjenvinningsmål.

Sirkulær politikk for ressurser og klima

«All Ministers welcomed the Commission package and called for an urgent implementation of concrete measures, in particular to increase the recycling of plastics, find solutions to the widespread use of single-use plastic and to find a holistic approach to the value chain of plastic production», står det i pressemeldingen fra rådsmøtet.

Mange av ministrene var opptatt av grensesnittet mellom kjemikalie-, produkt- og avfallslovgivning, og at det er viktig med informasjon om hvilke kjemikalier som inngår i plast, spesielt med tanke på gjenvinning. Flere etterlyste også et rammeverk for å overvåke EU-landenes arbeid med å nå målene som er satt i plaststrategien.

EU-ministrene skal etter planen vedta konklusjonene om plaststrategien på møtet i juni. Dette står å lese i Stortingets EU/EØS-nyheter fra 7. mars.

Noen ministere etterlyste også at plaststrategien ble sett i en større sirkulærøkonomisk sammenheng, der bl.a. å se hvordan dette politikkområdet kan bidra til å nå klimamålene i Parisavtalen.

Det bulgarske presidentskapet har planlagt å få denne saken behandlet innen juni.