Ola Elvestuen HNR.jpg
Hold Norge Rent-konferansen 2018 bød på oppdatert kunnskap om kilder til forurensning, hvordan det påvirker oss og hvilke tiltak som hjelper. Statsråd Elvestuen lover videre engasjement fra regjeringens side.

Forsøpling kan stanses med kunnskap og engasjement

Avfall

- Alt vi gjør hjelper, sa klima- og miljøminister Ola Elvestuen. Han understreket at vi fremover må profesjonalisere arbeidet mot forsøpling samtidig som det fortsatt er plass til det frivillige arbeidet.

Hold Norge Rent-konferansen 2018 samlet beslutningstakere, naturvernere og mange andre som bidrar til å minske forsøpling både til lands og vanns. Årets tema var marin forsøpling med ekstra fokus på nordisk samarbeid, havbruk/fiskeri og Arktis.

 

Drahjelp fra et engasjert kongehus

Når kronprinsens familie kommer til en strand, er det selvsagt at de også rydder der de er. I likhet med nærmere 50 000 frivillige som deltok i strandryddeaksjoner i 2017. - Strandrydding er en port til et bredere engasjement som igjen setter agenda i samfunnet, sa HKH kronprins Haakon da han åpnet årets konferanse. Han følger arbeidet mot marin forsøpling og ser også viktigheten av å unngå forsøpling for norsk næringsliv.

 
Kronprinsen blir løftet og inspirert av innsatsen fra strandrydderne.

 

Elvestuen ønsker strategi for marin forsøpling

Statsråden fremhevet avfallsmeldingen som for tiden er til behandling i Stortinget. Han ser den som et første steg som vi må bygge videre på i årene fremover. Blant annet ser han behov for en strategi mot marin forsøpling som må på plass.

- Det er en viktig oppgave å profesjonalisere dette arbeidet, samtidig som det fremdeles er plass til frivilligheten, sa statsråden på Hold Norge Rent-konferansen. Dette harmoniserer godt med KS Bedrifts krav om en forutsigbar finansiering av arbeidet mot forsøpling.

 

Kunnskap fremfor synsing ved valg av tiltak

Gjennom de siste ti årene har det vært forsket på kildene til marint avfall, hvordan det påvirker dyrelivet og hvilke metoder som best egner seg til oppsamling. Konferansedeltakerne fikk bl.a. lære om testing av fiskeriutstyr som skal unngå utslipp av “Dolly-rope” som brukes til å beskytte fiskegarn. Det skapte også et sus i salen da erfaringer fra Alaska viste krevende arbeid under røffe forhold med helikoptre og enorme mengder avfall som følger med havstrømmene. Ikke ulikt mange kystområder i Norge.

 

Rydde lokalt, bidra globalt

Mange strender blir bedre år for år, fordi de blir ryddet. Det betyr mindre plast som brytes ned til mikroplast og som da blir umulig å finne og plukke. Det er ikke tvil om at første bud for å unngå forsøpling er gode avfallsordninger for å unngå avfall på avveier. Regjeringen vil bringe videre prosjektet “Fishing for litter” og ønsker å gjøre det gratis å levere marin forsøpling til havn. Vi kan gjøre mye hjemme i Norge, men regjeringen bidrar også i 2018 med 150 millioner kroner til å bedre avfallshåndteringen internasjonalt, særlig i deler av Afrika. Bedre avfallshåndtering globalt vil redusere marin forsøpling.