Åpning Pasadalen RiG
Åpning av regionens nye gjenvinningsstasjon ved Porsgrunns ordfører Robin Kåss. Foto: KS Bedrift
Stortingets ferske vedtak om mer ombruk er på plass

Grenland får ny og innovativ gjenvinningsstasjon

Avfall • Avfall

Et samlet Storting vedtok i februar at kommunene skal få ansvar for for å legge til rette for gjenbruk på sine gjenvinningsstasjoner. I mai åpnet Pasadalen der Renovasjonen i Grenland kvitterer ut dette vedtaket og svarer på mange flere utfordringer for å ta bedre vare på ressursene i avfallet.

Finnes det nye måter å kaste avfall på? Ja visst. Renovasjonen i Grenland (RiG) åpnet sin nye gjenvinningsstasjon i Pasadalen ved Porsgrunn 2. mai. Her er det lagt til rette for høysesong, vær og vind - og ikke minst: Ombruk.

 

Innovative, praktiske løsninger

For mange innbyggere er besøket til gjenvinningstasjonen den eneste gang i året de kjører med henger. RiG har satt ut traller på rampa der besøkende lemper avfallet sitt i de mange ulike containerne. Trallene gjør at man enkelt kan la bilen stå stille, mens du triller avfallet til riktig container.

Tralle til å frakte avfall til riktig container. Slippe rygging med henger.

En annen smart løsning er nedkastene. Under rampa er det rom for å samle opp dette avfallet som ikke krever at RiGs egne biler trenger å kjøre unødig ofte opp blant de besøkende, for å tømme disse containerne.

Tekstiler sjakt

 

Ombruk i samarbeid med vekstbedriften Keops

Den nye gjenvinningsstasjonen har egne rom til å lagre ombrukbare gjenstander som selges i butikken til Keops i Jernbanegata i Porsgrunn. Keops gir arbeidsplasser til  mennesker som trenger tilrettelagt arbeidstrening av en eller annen grunn. I tillegg sørger Keops for at kommunale boliger blir skikkelig utstyrt med møbler og utstyr.

 Porsgrunn kommunes vekstbedrift Keops sørger for at brukbare ting blir tatt vare på.

Keops betjener mottaket for gjenstander til ombruk i hele åpningstiden.

Porsgrunns ordfører Robin Kåss og daglig leder i Renovasjonen i Grenland Anne-Berit Steinseth.

Ordfører i Porsgrunn Robin Kåss og Anne Berit Steinseth, daglig leder i Renovasjonen i Grenland feirer regionens nye gjenvinningstasjon.

Gode naboer fra Vesar gratulerer RiG. Bjørn Erik Rui og Kaia E. Ross Lind.

Gode naboer fra Vesar tar med seg gode tips og gratulerer RiG. Bjørn Erik Rui og Kaia E. Ross Lind.