strandrydding.jpg
Bransjen stiller opp (foto: Jill Johannessen, KS Bedrift).
Strandryddeuken 2018

Hele Norge stiller opp

Avfall • Avfall

Hele avfallsbransjen er med på Norges største ryddedugnad. Aldri har så mange avfallsselskaper engasjert seg i den årlige Strandryddeuken.

Rekordmange mottak

Årets strandryddeuke er i gang, og aldri før har det vært registrert så mange ryddeaksjoner og avfallsmottak. 80 000 frivillige har meldt seg på og det er registrert 2000 ryddeaksjoner i ryddeportalen til Hold Norge Rent. Avfallsbransjen dekker hele Norge med 300 mottakspunkt. Nærmere 70 avfallsselskap er med å legge til rette for gode innsamlingsløsninger i forbindelse med Strandryddeuken. De fleste av disse er kommunale og interkommunale selskap.

- Vi er stolte av medlemsbedriftene som tar samfunnsansvar, og som nå har svingt seg rundt for at de som er med på å rydde også har enkle løsninger for levering av det som ryddes, sier Svein Kamfjord, direktør i KS Bedrift Avfall.

Forventer 4000 tonn avfall

I følge Hold Norge Rent ble det i fjor samlet inn 1000 tonn avfall fra ryddeaksjoner,  og nærmere 50.000 frivillige deltok i strandrydding. Under årets aksjon regner man med at over 100.000 frivillige stiller opp for å rydde opp langs kysten, elver og vassdrag. Avfallet som samles inn kan bli doblet sammenlignet med ifjor. Da er det svært viktig at alt innsamlet avfall blir håndtert og levert til et godkjent mottak. 


Dekker hele Norge. Kilde: Ryddeportalen.no Holde Norge Rent.

Bransjen har åpnet opp for mottak på gjenvinningsstasjoner og har utplassert containere. I Ryddeportalen finner du oversikt over alle avfallsmottak. De fleste avfallsselskap tilbyr transport, men dette må avtales på forhånd. Flere selskap tilbyr også egne sekker.

Tar samfunnsansvar

Mer enn 60 kommunale og interkommunale avfallsselskap har engasjert seg i Strandryddeuken, ved at de tar imot herreløst marint avfall gratis på sine gjenvinningsstasjoner og ved at de har satt ut containere til dette formålet. Dette viser at de offentlige selskapene tar problemene med marin forsøpling og forsøpling generelt på alvor, selv om dette ligger utenfor deres daglige virksomhetsområde som er innsamling og behandling av husholdningsavfall.

Har ikke lov å bruke avfallsgebyret

Mottak av såkalt herreløst avfall som frivillige samler inn er også frivillig for avfallsselskapene å ta imot og de har ikke lov å bruke husholdningsgebyret til dette formålet. Derimot kan avfallsselskapene, både offentlige og private, søke om refusjon av kostnader til både transport og behandling av herreløst, marint avfall. Det er enkelt: Gå inn på holdnorgerent.no/refusjonsordningen/

Les også enkel instruks for refusjonsodningen.