strandrydding05.jpg
Plastforsøpling på europeiske strender (foto: IStock)
Gi dine innspill innen 10. august

Høring: nytt direktiv om engangsplast

Avfall

Miljødirektoratet ba nylig om innspill til EU-kommisjonens forslag til nytt direktiv om engangsplast. KS Bedrift vil gi et høringsinnspill, og ønsker derfor medlemmenes synspunkter i forkant.

Målet med EUs nye forslag til direktiv er å begrense tilflyt av avfall som havner i det marine miljøet. Tiltakene som foreslås skal begrense forsøpling av engangsartikler og utstyr fra fiskeri.

Send oss dine innspill innen 10. august 2018.

KS Bedrift mener dette forslaget til direktiv tar fatt i viktige og store kilder til forsøpling. Klimaminister Ola Elvestuen ønsker at Norge skal ligge i front i arbeidet med å redusere den marine forsøplingen. Ved å være tidlig ute med å utrede ulike forslag, kan Norge ta en viktig lederrolle i dette arbeidet.

Klima- og miljødepartementet har nylig bedt Miljødirektoratet utrede tiltak for å redusere bruken og miljøkonsekvensene av engangsartikler i plast. Miljødirektoratet ønsker nå innspill til det videre arbeidet.

Les mer om oppdraget på departementets nettsider.

Tiltakene er rettet mot ti gjengangere

En stor del av den marine forsøplingen på europeiske strender stammer fra engangsartikler (43 %). Av dette avfallet er det 10 produkter som går igjen, bl.a. matemballasje, drikkebegre, sugerør, sigarettsneiper og ballongrester. 

Bakgrunn for et eget direktiv om engangsplast

EU-kommisjonen la 28. mai 2018 fram forslag til nytt direktiv som skal redusere negative miljøeffekter fra engangsplast som ofte ender som marin forsøpling på europeiske strender.

For produkter der det er gode, tilgjengelige alternativer til bruk av plast, foreslås det at medlemslandene skal forby at produktene settes på markedet så lenge de er produsert av plast, men ikke produktene i seg selv. De foreslår krav om nasjonale forbud mot følgende: engangsplast; ørepinner, bestikk, tallerkener, sugerør, rørepinner for drikke og ballongpinner.

Kommisjonen foreslår videre at medlemslandene skal innføre utvidede produsentansvarsordninger (extended producer responsibility, EPR) for bl.a. drikkevareemballasje, emballasje til chips og søtsaker, kopper (inkl. lokk), tobakksprodukter, våtservietter, ballongutstyr og lette bæreposer i plast, samt fiskeriutstyr som inneholder plast.

Kommisjonen foreslår også at medlemslandene skal sikre tydelig merking av produkter. Dette skal gi forbrukerne informasjon om avfallshåndtering, negative miljøeffekter ved forsøpling, og om innhold av plast. Merkekravet foreslås for engangs bind, tamponger, våtservietter og ballonger i plast.

For produkter som ofte havner i naturen eller kastes i toalett/avløp foreslår kommisjonen også at medlemslandene skal gjennomføre holdningsskapende arbeid overfor forbrukerne for engangsplast som er opplistet i anneksets del G.