20170524_143624.jpg
Statsråd Helgesen svarte på spørsmål om avfallspolitikk i spørretimen i Stortinget. Her fra signering av NOx-avtalen i 2017 sammen med KS Bedrifts Svein Kamfjord.

Hva vil du gjøre med plasten, statsråd?

Avfall

Plasten bør gjenvinnes. Det var utgangspunktet for flere spørsmål til statsråd Helgesen i Stortinget denne uken. KS Bedrift mener krav om bruk av resirkulert plast i nye produkter er én vei å gå.

 

 

Når produsenter velger jomfruelig plast i stedet for gjenvunnet, så må vi gjøre noe for å endre praksis. Kvaliteten på gjenvunnet plast må være forutsigbar, og det må lønne seg å velge utsorterte, resirkulerte materialer.

 

Senterpartiet etterlyser miljøavgift

Sandra Borch (Sp) traff spikeren på hodet da hun slo fast at nøkkelen til en sirkulær økonomi ligger i etterspørselen etter gjenvunnet materiale. Dette er også et av KS Bedrifts budskap til våre myndigheter. Krav om mer materialgjenvinning må følges opp med krav om bruk av utsorterte materialer.

Statsråden svarte at det er ulike tiltak som kan virke og han ville ikke love en miljøavgift. Han viste til EUs plaststrategi som skal legges frem 16. januar, som del av EUs arbeid med kretsløpsøkonomi. I den siste tiden har KS Bedrift hatt møter med de politiske partiene på Stortinget  og understreket dette nøkkelpoenget med økt etterspørsel, men at vi også bør ta grep uavhengig av EUs prosesser.

Se også denne artikkelen om hva KS Bedrift forventer av meldingen om avfallspolitikk og sirkulær økonomi.

 

Lokale grønne arbeidsplasser som følge av mer gjenvinning

Venstres Abid Raja benyttet anledningen til å etterspørre lokalmiljøet. Han la vekt på at avfall i størst mulig grad skal gjenvinnes lokalt.

-  Grønne arbeidsplasser oppstår når vi ser avfall som en ressurs der det oppstår, i stedet for å eksportere disse ressursene uten å tenke lokal nytte først, sier Svein Kamfjord, direktør i KS Bedrift Avfall. – Kommunale selskaper har satset på innovative anlegg som utnytter avfall stadig bedre. Bare på Romerike er det nå 20 nye arbeidsplasser knyttet til et anlegg som sorterer ut langt mer av avfallet etter at husholdningene har gjort grovsorteringen hjemme. Slike anlegg trenger vi mange flere av.

I Stavanger bygges nå et anlegg som skal klare å sortere ut enda mer av ressursene i restavfallet. Det vil stå klart i løpet av 2019.  

-  Det er viktig at hele markedet, og ikke minst EU er enige om veien videre, sier Kamfjord i en kommentar. Men, vi mener  Norge kan ta en ledende rolle i arbeidet med å utvikle gode kvalitetskriterier. På dét området har Norge høy kompetanse og trenger ikke vente og se hva EU først bestemmer seg for, avslutter Kamfjord.