avfallsbil01.jpg
Bli med å skap bedre og grønnere avfallsinnsamling (Foto: IStock)
Direkte dialog med leverandører

Klimasmart avfallstransport – blir du med?

Avfall

140 kommuner benytter allerede sin innkjøpsmakt for å presse frem flere gode og grønne løsninger innen avfallstransporten. Bli med du også!

Innovative anskaffelser er et nasjonalt program for leverandørutvikling. Dette er en viktig arena hvor offentlig virksomheter møtes jevnlig for å diskutere felles utfordringer og erfaringer. De som deltar ønsker å stå samlet for å presse frem bedre og grønnere løsninger.

Møt markedet direkte

Den 22. august inviteres du som kanskje sitter på en av løsningene til grønnere og mer klimasmart avfallstransport til leverandørkonferanse i Næringslivets hus i Oslo. Her får deltakerne anledning til å møte markedet direkte og legge til rette for et godt utviklingsløp. Fokuset på neste samling er:

  • Lokale transportløsninger innen næringsavfall
  • Langtransport av husholdningsavfall til behandling

Arrangementet er gratis, men krever påmelding.

Tid: Onsdag 22. august kl. 08.30-15.30. Sted: Næringslivets hus, Middelthunsgate 27 på Majorstua, Oslo.

Hvem er med?

KS, NHO og DIFI tok initiativet til programmet allerede i 2010. Det siste året har også Innovasjon Norge og Forskningsrådet inngått som partnere. Målgruppen for programmet er stat, kommuner, leverandører og bransjeforeninger, i tillegg til aktører som skal fremme innovasjon, samt utviklings-/FoU-aktører. For mer informasjon, se programmets egne nettsider.