Strandryddere.jpg
holdnorgerent.no

Marin forsøpling: Det holder ikke med dugnad

Avfall

Opprydning langs kysten kan ikke basere seg på frivillighet alene. Egeninnsats må kunne dekkes fullt og helt av tilskuddene til opprydning.

 

I slutten av januar gikk høringsfristen ut for å mene noe om Miljødirektoratets forslag til hvem som kan få tilskudd til opprydning av marin forsøpling, og hvilke kriterier som skal gjelde for tildeling.

Miljødirektoratet har laget en fleksibel forskrift som er relevant også om rammene endrer seg. Likevel mangler det en trygghet for at avfallsselskaper, og flere med dem, kan og vil bruke tid og penger på denne viktige oppgaven.

 

Tilskuddet må kunne dekke egeninnsats

KS Bedrift mener det er viktig at søker og deltakere i prosjektet bidrar. Det er imidlertid ikke alle i målgruppen som har mulighet til å bidra med ubetalt dugnad og egeninnsats. Derfor mener vi det må være mulig at tilskuddet også kan dekke dette. For eksempel har (inter)kommunale avfallsselskaper som driver til selvkost ikke midler til opprydning utenfor husholdningsrenovasjonen. Og marin forsøpling er som kjent ikke del av husholdningsrenovasjonen.

 

Langsiktig finansiering er bedre enn ad hoc-løsninger

Tildelingskriterier som Miljødirektoratet foreslår, mener vi vil kunne treffe problemene med marin forsøpling godt. Vi ber imidlertid om at frister for å søke og levere rapporter må være rimelige, siden ryddeaksjoner, forebyggingsprosjekter og andre tiltak ofte består av flere aktører som må samordne arbeidet sitt. Flere prosjekter kan med fordel strekke seg over flere år. KS Bedrift mener derfor det også bør være mulig å søke om flerårige prosjekter og skape forutsigbarhet om finansieringen.

 

Lenke til KS Bedrifts innspill

Lenke til høringsnotat

Lenke til høringsutkast