Der ingen....00_02_23_01.Still032.jpg
På ryddetur med Lofoten Avfallsselskap på utilgjengelige steder.
Statsbudsjettet 2019

Norge vil ta lederrolle mot marin forsøpling

Avfall

I statsbudsjettet som legges frem i dag satser regjerningen stort på å ta en global lederrolle i kampen for rene hav. Dette er flott og føyer seg inn i rekken av miljøutfordringer hvor Norge går foran. Men på hjemmebane skjer det mindre.

Plastforsøpling er en av vår tids største miljøproblem. Marin forsøpling er også et høyt prioritert område for regjeringen. Dette gjenspeiles i en kraftig økning i statsbudsjettet der regjerningen har foreslått å øke innsatsen til 400 millioner kroner, en økning på 250 millioner fra budsjettet på 2018.

Regjeringen styrker også midler til opprydding og håndtering av marin forsøpling med 25 millioner på hjemmebane, i tillegg til dagens bevilgning på 80 millioner. I tillegg foreslår regjeringen 10 millioner til forskningsmidler til reduksjon av marin forsøpling og spredning av mikroplast. Dette gjør det mulig for våre avfallsmedlemmer å bidra til koordinering, opprydding og håndtering av herreløst marint søppel. Ryddeaksjoner basert på frivillig deltakelse har vist seg å være et effektivt virkemiddel på hjemmebane, men skal vi klare å få slutt på forsøplingen må vi også forhindre at mer avfall blir kastet i naturen.

Plasser ansvaret der det hører hjemme

KS Bedrift etterlyser en mer langsiktig finansieringsordning, som i større grad plasserer ansvar hos forurenser, og som kan virke forebyggende på forsøpling både på land og til vanns. Forsøpling er ikke et forbigående problem og virkemidlene må tilpasses dette.

- For å få bukt med forsøplingsproblemet trenger vi langsiktige og forutsigbare løsninger. Produsenter og importører må ta sin del av ansvaret for at deres produkter ikke ender opp i naturen. Vi tror et utvidet produsentansvar er veien å gå, sier Svein Kamfjord, direktør i KS Bedrift Avfall.