Havsuler plast (krediter Alfred Wegener Institut, Heimholz Centre for Polar and Marine Research).jpg
Plast står for den største andelen av all forsøpling. Foto: Alfred Wegener Institut, Heimholz Centre for Polar and Marine Research
Produsenter må ta ansvar når produktene deres havner som forsøpling

På høy tid at produsenter tar ansvar

Avfall • Avfall

Vi kjenner til mange av kildene til marint avfall, deriblant ørepinner, sugerør, engangsplast, ballongrester og utstyr fra fiskeri. Nå må myndighetene på banen og sørge for at produsentene av slike produkter tar ansvar i hele produktets levetid.

Medieinnslagene de siste månedene har vist oss de alvorlige konsekvensene marin forsøpling har på det marine dyrelivet. Dette har nå også fått politikerne til å reagere. Regjeringen har lagt 80 millioner på bordet, slik at frivillige som rydder strender slipper å betale for å levere avfallet.

Dette er et viktig steg på veien, men langt fra nok til å løse det omfattende problemet som forsøpling utgjør. For det første, så faller forsøpling som ikke er nærheten av vann utenom denne ordningen. For det andre, er ikke penger over Statsbudsjettet fra år til år en varig løsning på et problem som ikke forsvinner neste år.

Varig finansieringsløsning må på plass nå

KS Bedrift har i flere år kjempet for å sikre en varig finansieringsløsning for opprydding av all forsøpling, der fokuset er på produsenter av forsøplende produkter må bli sterke bidragsytere til å betale regningen. Dette vil forhåpentlig også gi dem motivasjon til å forebygge at produktene deres forurenser.

Vi må endre måten vi produserer på, og hvordan vi bruker og kaster gjenvinnbare ressurser. Dette er i tråd med nye og ambisiøse EU-mål om 65 prosent materialgjenvinning innen 2035. Det innebærer at produsenter og importører også må ta ansvar for sine produkter i hele levetiden, selv når produktene deres havner som «herreløst» avfall i naturen.

EU forbyr engangsartikler av plast

EU har kommet på banen, og foreslo nylig ulike tiltak som skal begrense forsøpling av engangsartikler og utstyr fra fiskeri.

En stor del av den marine forsøplingen på europeiske strender stammer fra engangsartikler. Av dette avfallet er det 10 plastprodukter som går igjen, bl.a. matemballasje, drikkebegre, sugerør, sigarettsneiper og ballongrester. De utgjør hele 70% av all plastforsøpling, og er neppe langt fra sannheten i norsk natur også.

En av løsningene EU trekker frem, er nettopp utvidet produsentansvar, slik at de blir ansvarlig når produktene deres havner på avveie som forsøpling. Det må på plass en rettferdig ansvarsfordeling for både å unngå forsøpling, og å rydde opp. Her må produsentene på banen.

Produsentansvaret kan bidra til finansiering av opprydding

Siden 1990- tallet har et av de viktigste verktøyene i norsk avfallspolitikk vært innføring av ulike former for produsentansvar. Mange kjenner til ordningene for emballasje og ee-avfall. Det har bidratt til at produsenter og importører har ansvar for å betale for avfallshåndtering av sine produkter. Dessverre omfatter ikke produsentansvaret  produktene som havner på avveie.

KS Bedrift mener regjeringen må benytte dette verktøyet mer effektivt, slik at produsenter og importører sikrer en permanent finansiering av opprydding av all forsøpling. På den måten får de et insentiv til å utvikle produkter og returordninger som stimulerer til å unngå forsøpling.

Forslag til ny finansieringsmodell

KS Bedrifts forslag til finansieringsmodell har flere ganger vært presentert overfor både Miljødirektoratet og Klima- og miljødepartementet. Forebygging og opprydding av forsøpling er en vedvarende oppgave, uavhengig av stor medieoppmerksomhet og samfunnsengasjement.

Forslaget baserer seg på å identifisere de ulike forsøplingselementene, gruppere dem (f.eks. plast, fiskeredskaper) og fordele kostnadene forholdsvis. Vi kjenner kildene til stadig mer av forsøplingen, og EU har nå altså bidratt til arbeidet.

Økonomiske midler fra produsentansvarsordningene vil gå til opprydding av all forsøpling som utføres av enten kommuner, private- og offentlige selskaper, eller organisasjoner og frivillige.

Vi ser bilder i media av en strandet hval med magen full av plast. Vi ser fugler som dør av sult og kvelning på grunn av forsøpling fra menneskelig aktivitet. Det er på høy tid å innføre ordninger som gir varige finansieringsløsninger for opprydning av all forsøpling.