anjabriise - redigert -endelig.jpg
Plastberget handler om overforbruk, sier leder i Fremtiden i våre hender Anja Bakken Riise (foto: KS Bedrift)
Hvordan få plastberget ned?

Resirkulert plast må lønne seg

Avfall

Utfordringer med gjenvunnet plast ble et stort tema under Arendalsuka i år. Årlig samles minst 80.000 tonn plast fra husholdninger i Norge. Store mengder sendes idag til energiutnyttelse eller deponi fordi et marked for gjenvunnet plast så å si ikke eksisterer.

Godt over 100 personer fant veien til fullriggeren Sørlandet den 13. august der KS Bedrift Avfall hadde seminar om plastberget som må ned, og hva som må gjøres. Det er åpenbart et tema som engasjerer mange.

Politikere fra både posisjon og opposisjon, i tillegg til Fremtiden i våre hender deltok i debatten om hvordan plastberget kan reduseres. Alle var enige om at noe må gjøres, og noen er mer utålmodig enn andre. Vi må redusere forbruket.

Vi må endre forbruket og verdikjedene for plast

Det haster med effektive og målrettede tiltak. Om 16 år skal 65 prosent av alt husholdningsavfall materialgjenvinnes. Leder i Fremtiden i våre hender, Anja Bakken Riise, fremhevet at reduksjon av plast ikke handler om avfallshåndtering. Det handler i større grad om overforbruk av alle former for produkter, inkludert plastprodukter.

Plast ble for alvor innlemmet i vårt daglige forbruk i forrige generasjon, og nå finnes plast i de fleste produkter. Debattdeltakerne var alle enige om at det haster å redusere forbruket av plast, spesielt den unødvendige bruken. Statssekretær Atle Hamar fremhevet her at regjeringen i mai i år varslet et forbud mot bruk av engangsplast allerede fra sommeren 2020. 

Debattdeltakerne var alle enige om at overgangen til sirkulær økonomi i stor grad handler om å se på hele verdikjeden, fra design til digitalisering, delingsøkonomi og marked for resirkulerte materialer. Riise understreket spesielt forbrukernes rolle, der mange ønsker å bidra til bedre miljø og klima. Hun fremhevet at det er viktig med god informasjon slik at det blir enklere for flere å ta bedre valg i hverdagen.

Dette er også på linje med KS Bedrifts Avfalls standpunkter, men informasjon alene er ikke nok når plastemballasje består av så mange varianter. Det må gjøres enklere for alle, og produsentene må ha incentiver til å produsere noe som enkelt lar seg materialgjenvinne.

Da må økonomiske intensiver på plass. Det må bli billigere å velge resirkulert plast. En avgift kan innrettes på mange ulike måter for å styre både produsenter, næringsliv, offentlig sektor og forbrukere mot en mer sirkulær økonomi. Dette var et punkt debattdeltakerne uttrykte stor enighet om.

Ny nasjonal sirkulær strategi

Atle Hamar (V) og Stefan Heggelund (H) fremhevet at vi må være tålmodige og grundige, slik at virkemidlene blir mest mulig treffsikre og står seg i mange år fremover. Det vil ta tid å involvere alle sektorer og bygge sten for sten. Den varslede strategien for sirkulær økonomi kommer tidligst i første halvdel av 2020, opplyste Hamar.

KS Bedrift Avfall forstår behovet for grundighet. Samtidig må man ikke være så grundig at ingen kommer i gang. Våre medlemmer i den kommunale avfallsbransjen står allerede nå overfor beslutninger som får konsekvenser langt forbi 2035. Da må regjeringen fortelle om man vil komme med virkemidler som sikrer et marked, og om produsentene får et ansvar for å utvikle lettere gjenvinnbar emballasje.

Et ensidig fokus på mål skaper ingen sirkulær økonomi i samfunn der man i et århundre har lagt forbruksvekst til grunn for økonomien. Tore Storehaug (KrF) understreket da også at vi trenger en radikal endring, og at den nye sirkulære strategien blir et viktig utgangspunkt.

Åsmund Aukrust (Ap) på sin side poengterte at strategien ikke skal behandles av Stortinget. En risikerer da at dette kan bli et dokument hvor regjeringen står fritt til å fremheve det positive og legge bort det negative. Den vil ikke være noe endepunkt, avsluttet Aukrust. Nettopp derfor er involvering av alle parter så viktig, understreket Atle Hamar.

Vi er mange som er utålmodige, og Heggelund bedyret også sin utålmodighet etter effektive virkemidler som kan fremme markedet for resirkulert plast. Atle Hamar avsluttet debatten med: «Dette skal bli bra, folkens!».

KS Bedrift Avfall ser frem til en effektiv strategi fra regjeringens side, og vil utålmodig fortsette presset på regjeringen slik at plastberget som må ned finner sin plass i den sirkulære økonomien. Det finnes ingen akseptable alternativer.

Les vår artikkel "Avfall i evige sirkler".