P1044182.jpg
Flere og flere renovasjonsbiler kjører på mer miljøvennlig drivstoff (foto: Jill Johannessen, KS Bedrift).
Miljøvennlig avfallstransport

Si din mening: Kriteriesett for bærekraftig innsamling av avfall

Avfall • Avfall

Direktoratet for forvalting og IKT (Difi) ønsker dine innspill når de nå utarbeider utkast til krav og kriterier for bærekraftig innsamling av avfall fra husholdninger og tjenesteytende næringer.

Mange av KS Bedrifts medlemmer er midt i målgruppen for det kriteriesettet Difi nå utarbeider. Målet er å bidra til at offentlige innkjøp blir et viktig verktøy for å redusere klimagassutslipp og luftforurensing fra avfallstransport.

Kriteriesettet skal være lett å bruke for innkjøpere og det skal være enklere for leverandørene å dokumentere kravene og kriteriene. Difi ønsker derfor innspill før de endelige kriteriene og kravene nedfelles i en nasjonal veileder.

Se nærmere på utkastet til kriteriesett på DIFI sine nettsider og gi innspill innen mandag 25. juni kl. 13:00.

Legg inn kommentarer og evt. endringsforslag direkte i dokumentet (se lenken over), og send dokumentet til rådgiver i DIFI Sarah Fossen Sinnathamby på e-post: Sarah.FossenSinnathamby@difi.no  innen fristen.