20180528_133302.jpg
Yoghurtbeger, gamle CD-cover, kjøttdeigbeger og mange andre av plastproduktene vi omgir oss med daglig blir til nye ting når de blir sortert og levert riktig sted. Foto: Grønt Punkt Norge
Avfallet du sorterer blir til nye produkter

Sortert avfall får nytt liv

Avfall • Avfall

Avfallsbedriftene i Rogaland møttes sist uke til en oppdatering på hva avfallet som sorteres blir til.  Det er ikke blitt mindre sirkulær økonomi, men rollene har endret seg.

- Før lagde vi produkter av gjenvunnet avfall selv, nå er vi leverandører av råvarer.

 

Ikke nok etterspørsel etter gjenvunnet materiale

I Folldal blir 2/3 av plastfolie fra norsk næringsliv og landbruk gjenvunnet til plastpellets. Dette blir brukt i produksjon av ulike poser og sekker hos Norfolier i Notodden. KS Bedrift etterlyser bedre nedstrømsløsninger, bl.a. nå sist i vinter da Stortinget behandlet meldingen «Avfall som ressurs». Våre medlemmer sorterer avfall og legger til rette for materialgjenvinning. De er avhengige av at noen etterspør de sorterte materialene. Avfallsbransjen som var samlet i Rogaland var skjønt enige om at det trengs kjent og riktig kvalitet på det sorterte avfall. Dernest kan miljøkravene i offentlige anskaffelser vinkles slik at de åpner for å bruke, ja kanskje til og med premierer, bruk av resirkulert materiale.  

 

Grønt fra topp til tå – fra gulv til tak

Fretex er en av mange bedrifter som har vært med i lang tid og hele tiden hatt fokus på ressurser. Både mennesker og gjenstander er ressurser som tas vare på er Fretex’ forretningsidé.  Gjennomsnittsnordmannen kjøper 15 kilo klær hvert år, mens 8-10 kilo leveres til gjenvinning. Dermed er det altfor mange tekstiler som havner i restavfall. Det er nemlig fullt mulig å levere ødelagte klær til gjenvinning. Rene og tørre tekstiler kan brukes om igjen. Hele plagg kan selges som de er, mens ødelagte brukes i re-design og i produksjon av nøddyner.

 

Lokal utnyttelse gir lokal verdiskaping

I disse dager er lokal utnyttelse av ressursene koblet sammen når Fretex leverer matter av gamle fiber, kompost leveres fra familiebedriften Reve kompost på Jæren, sanden kommer fra betong- og asfaltgjenvinningsbedriften Velde og det dyrkes grønne tak fra Bergknapp AS – leverandør av grønne tak, vegger og sedum.