Strandrydder (iStock).jpg
På den årlige Strandryddedagen er det flere tusen frivillige som rydder våre strender for avfall på avveie. (Foto: iStock)

Strandryddedagen gir renere strender

Avfall

På Strandryddedagen er det flere tusen frivillige som plukker avfall på strender, elver og innsjøer over hele landet. KS Bedrift oppfordrer sine avfallsmedlemmer til å involvere seg.

Avfallsselskapene kan bistå denne frivillige innsatsen med kompetanse og tjenester. Selskapene som deltar kan få dekket kostnader av refusjonsordningen gjennom Hold Norge Rent

Her kan du lese brevet som går ut til alle foretak i avfalls- og gjenvinningsbransjen: Behov for en samlet avfalls- og gjenvinningsbransje til Strandryddedagen 2018