marin_forsøpling_iStock.jpg
I rekordfart har avfallsselskapene etablert mottakssteder for avfall fra frivillig strandrydding.
Langsiktig løsning for herreløst avfall er nødvendig når «halve Norge» rydder strendene

Strandryddere kan levere havplast gratis

Avfall • Avfall

 «Jeg har ryddet – hvorfor tar dere ikke imot avfallet gratis?» Dette er forventningene fra strandrydderne til avfallsselskapene. De siste ukene har KS Bedrifts medlemmer opprettet flere hundre mottakssteder over hele landet.

Hold Norge Rent håper i år på hele 100 000 strandryddere til aksjonen som topper seg torsdag 3. mai. Dette avfallet må leveres og håndteres trygt. Avfallsselskapene har svingt seg rundt for å finne løsninger på en oppgave de normalt ikke har hatt. Hvordan har de klart det innenfor gjeldende lover og regler?

Refusjon av kostnader til innsamling

Stortinget fikk satt av penger på statsbudsjettet som skulle brukes til å dekke denne oppgaven som ingen er pålagt. Miljødirektoratet fikk stablet på plass en ordning og Hold Norge Rent gjør jobben i praksis: Alle som har hatt utgifter til transport, mottak og behandling av marint avfall og som tilfredsstiller ordningens kriterier, kan søke om refusjon. Ordningen gjelder også for opprydding langs vassdrag og innsjøer og gjennom hele året. Årets frist er torsdag 15. november.

Container på gjenvinningsstasjonen

KS Bedrifts medlemmer har ikke lov å finansiere kostnadene selv over renovasjonsgebyret, men de kan søke om tilskudd fra staten. Dette slipper dermed de frivillige å forholde seg til hvis de leverer til de mange mottaksstedene. Da er det viktig å kunne dokumentere bl.a. hvor avfallet er ryddet og hvilke mengder. Mange av KS Bedrifts medlemmer har ikke denne muligheten, men velger for eksempel å ta imot denne typen avfall i en egen container på gjenvinningsstasjonene. De søker deretter refusjon for kostnadene forbundet med denne innsamlingen.

Registrering i ryddeportalen

Det er ikke mange krav fra nasjonale myndigheter som skal oppfylles, men de er viktige. Norge trenger oversikt over mengder og hva slags avfall som ryddes. Derfor skal de som rydder registrere avfallet i Ryddeportalen. Det skal ikke være smutthull for dem som vil misbruke ordningen og levere eget avfall. Videre er det frivillig arbeid som skal få sine kostnader dekket. Det er ikke mulig å søke refusjon til å betale lønn og administrative kostnader. I Ryddeportalen finner man også enkelt frem til stedene der avfallet kan leveres. Ved påsketider lå det inne under 100 steder rundt i landet. En samlet bransje med både offentlige og private aktører har på rekordtid etablert både faste og mobile mottak der avfallet kan leveres. Pr. i dag er det over 250 steder å levere avfall fra strandrydding.

Avfall som blir ryddet i større hauger uten avtale om henting eller som ikke blir fraktet til et av mottaksstedene, kan fort blåse til havs og gjøre vondt verre.

Renovasjonsgebyret skal ikke brukes til herreløst avfall

Det herreløse avfallet er blitt en stadig større oppgave for mange av KS Bedrifts medlemmer. Det er derfor viktig at regelverket matcher oppgavene og at det finnes penger - også på lang sikt. Selv om refusjonsordningen ikke kan brukes til administrative kostnader ser vi at behovet for å koordinere du mange aksjonene og strandrydderne blir en viktig jobb fremover.

Fylkesmennene er tiltenkt en koordinerende rolle

Koordinasjonsjobben er først og fremst tiltenkt Fylkesmennene og med øverste ansvar hos det nyopprettede Senter for oljevern og marint miljø. Avfallsselskapene vil fremdeles spille en viktig rolle, med sin nærhet til de frivillige strandrydderne. Erfaring fra ryddeaksjoner som er gjennomført de siste årene, viser at god koordinering gir effektive aksjoner med bedre håndtering av avfallet. Skrekkeksemplene vi vil unngå er at «alle» rydder den samme stranden og at avfall bare blir hensatt og spres utover igjen før noen får hentet det forsvarlig.