NGIR hus.jpg
NGIR ser behovet for å utvikle løsninger for ettersortering i sitt område (foto: KS Bedrift)
Ambisiøse mål om materialgjenvinning vil kreve mer ettersortering

Vestlandet trenger mer kapasitet for å sortere avfall

Avfall

Hele Norge må snart sortere ut plast- og matavfall fra alle husholdninger. Det vil kreve nye og bedre løsninger. - Vestlandet har behov for mer sorteringskapasitet dersom målene om økt utsortering skal nås, sier daglig leder Bjørn Berg.

KS Bedrift Avfall besøkte nylig NGIR – Renovasjonen for Nordhordland, Gulen og Solund. Hovedkontoret ligger på Hundvin, midt i hjertet av det nye fylket Vestland. NGIRs ansvarsområde omfatter 6900 hytter og over 15000 husholdninger, fordelt på ni kommuner.

Når vi møter daglig leder Bjørn Bergi i NGIR, har han virket som leder for virksomheten i ca. 1,5 år. – Jeg kom inn i denne bransjen for første gang da jeg fikk denne jobben, og har i enda større grad enn før sett hvor utrolig omfattende og viktig denne virksomheten er for samfunnet.

Behov for mer sorteringskapasitet

Selskapet legger stor vekt på innbyggernes tilfredshet med tilbudet, men den kanskje største utfordringen akkurat nå, er utviklingen av deponiet for at det skal kunne driftes videre. – Det er liten kapasitet på deponier i Hordaland, og vi må klare å utnytte det vi har så godt som mulig, sier Berg.

- Videre ser vi behovet for å utvikle løsninger for ettersortering i vårt område, samtidig som innbyggernes innsats også må underbygges og verdsettes. Vi har godt fornøyde innbyggere i dag, og slik skal det være i fortsettelsen også. Til det arbeidet peker Berg på samarbeid over kommunegrenser og interkommunale selskaper. – Vi har et interessefellesskap i noe som heter KAV – Kommunalt Avfall Vestland – der det er naturlig å diskutere slike muligheter. Nye mål, krever nye løsninger. Målene for økt materialgjenvinning må alle forholde seg til.

Bjørn Berg er automasjonsingeniør av utdanning, og siste arbeidsplass var innen maritim sektor, der han er vant til raske endringer og kontinuerlig utvikling. Dette er nyttig erfaring og kunnskap å ha i bagasjen når han nå opplever en avfallsbransje i sterk utvikling. – Jeg søkte meg til en framtidsrettet og utfordrende bransje. Jeg traff godt!

Bjørn Berg er daglig leder i NGIR (foto: KS Bedrift)