20180904_164242.jpg
Høyere effektivitet og bedre tjenester: Nyttig erfaringsutveksling i nettverkssamling for avfallsselskaper og kommuner som driver renovasjon i egenregi.
100 års erfaring med egenregi av renovasjonstjenesten i Trondheim kommune

Vi skal være «bæst i byen»!

Avfall

Hvert år flytter 3000 nye innbyggere til Trondheim. Det gjør at Trondheim Renholdsverk (TRV) stadig må jobbe smartere og mer effektivt år etter år.

Daglig leder Knut Eirik Ballestad i TRV understreket at de skal være "bæst i byen". KS Bedrift Avfall hadde sin andre samling i nettverk for egenregi  på Gardermoen 21. og 22. november. Her diskuterte bransjen hvordan avfallsselskaper og kommuner kan levere stadig mer effektive og miljøriktige tjenester til innbyggerne.

100 års erfaring med egenregi
TRV feiret nylig sine 100 år i Trondheim, og hele tiden har de drevet innsamling i egenregi. Hvordan får de det til?

- Vi må hele tiden jobbe for å bli mer effektive, og bli oppfattet som det, sa Ballestad til tilhørerne. Blant annet har politikerne fattet et vedtak om at opp mot 50 prosent av oppsamlingsløsningene skal være nedgravde løsninger. - Jeg tror en effekt av at vi får en stadig større andel av oppsamlingen i nedgravde løsninger, er at det er drift- og vedlikeholdsavdelingen som forholdsmessig vil vokse raskest hos oss. 

-Artikkelen fortsetter under bildet-

Daglig leder Knut Eirik Ballestad i Trondheim renholdsverk forvalter 100 års erfaring med egenregi i bartebyen.


Av de 102 ansatte, finner vi 51 personer på innsamling og transport. Generelt har TRV få klager, lavt sykefravær og stabilt personale. Dette gir også eierne en indikasjon på at de driver godt.

– Omdømmet vårt er viktig. Vi skal være «bæst i byen»! Vi ser eierne våre i øynene hver dag, det vil si innbyggerne. Derfor investerer vi også mye i de ansatte, og ønsker å støtte oppunder at flest mulig tar fagbrev. Folkene er vår viktigste ressurs for at vi skal være «bæst».

Tøffere effektiviseringskrav

- Med tanke på at vi driver i egenregi, er det viktig med en god strategi for innkjøp, vedlikehold og ikke minst avhending av driftsmidlene. Vi har effektiviseringskrav på økonomien hvert år, og det er vanskelig å vite hva en tjener nedstrøms. Det er utfordrende og veldig variabelt, som for de fleste i denne bransjen.

- Derfor ble jeg også veldig nysgjerrig på dette nettverket, sier Ballestad. Hvis vi kan finne nyttige og gode prestasjonsmål, eller KPI-er, som reflekterer de store forskjellene mellom byen og landsbygda, så vil det være til stor hjelp i den daglige drifta. God ruteplanlegging er helt klart en av nøkkelfaktorene for å lykkes med effektiv drift.

- I fremtiden produserer folk stadig mindre avfall. Samtidig kjører vi da lengre og lengre for å fylle opp. Dette er en utfordring for alle i bransjen, avslutter Ballestad, før nestemann på agendaen nettopp tar opp temaet om tallknusing og ruteplanlegging i utfordrende omgivelser på Vestlandet.

Nettverk for erfaringsutveksling om egenregi

Mange av KS Bedrifts medlemmer og kommunale etater sitter igjen med ulike erfaringer i tilknytning til hvordan de løste utfordringene med konkursene hos Veireno og RenoNorden i 2017. Noen har liten eller ingen erfaring med egen drift av renovasjon, mens andre har en del erfaring.

KS Bedrift Avfall etablerte derfor «Nettverk for egenregi» fordi vi tror det ligger et stort potensiale i å utvikle renovasjonsvirksomhetene ved å etablere et nettverk der kommunale aktører kan utveksle erfaringer og «best practice».

Et viktig formål med nettverk for egenregi, er at deltakerne kan hjelpe og rådføre hverandre gjennom informasjon og erfaringsutveksling, etter mottoet «ingen er gode på alt, men alle er gode på noe».