Ole Jørgen Hanssen.jpg
Professor Ole Jørgen Hanssen innleder for KS Bedrift Avfalls Nettverk for bærekraftig innovasjon og omstilling.
Sirkulær økonomi:

Vi trenger innovasjon for bedre ressursutnyttelse

Avfall

– Antall mennesker vil dobles fra år 2000 til 2050. Hvis BNP skal stige med 2,5 prosent hvert år, trenger vi en tidoblet ressurseffektivitet. Det sa professor Ole Jørgen Hanssen til Nettverk for bærekraftig innovasjon og omstilling den 5. februar.

Ole Jørgen Hanssen ved Østfoldforskning og professor Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) innledet for KS Bedrift Avfalls Nettverk for bærekraftig innovasjon og omstilling. Nettverket er nylig opprettet for å finne ut hva som må til for å sikre innovasjon hos kommunale avfallsaktører.

Som første innleder gikk Hanssen gjennom de viktigste utfordringer og muligheter innenfor sirkulær økonomi.

Ulik behandling av avfall

– Innovasjon blir viktig fordi det ikke er mulig med vekst «inn i himmelen». Hvorfor får vi ikke politikere til å samarbeide mer på tvers for å løse ressursutfordringene våre? Vi tenker for mye silo og får dermed et suboptimalt resultat, sier Hanssen.

I avfallsbransjen skiller forurensningsloven mellom ellers likt avfall fra husholdninger og næringsliv.

– Hvorfor skal det behandles ulikt når vi trenger effektive materialstrømmer?

I EU har man blitt enige om 65 prosent materialgjenvinning innen 2035.

– Da virker deling og segmentering av materialstrømmer mot sin hensikt. En slik deling har man ikke i EU, så her har Stortinget en utfordring de må ta tak i, sier Hanssen.

Nye regler = nye muligheter

Administrerende direktør Pål Smits i Lindum AS, som er 100 prosent eid av Drammen kommune, holdt også foredrag for det nye nettverket. Han viste hvordan et styre med svært ambisiøse mål la fundamentet for den fantastiske utviklingen i Lindum.

-Artikkelen fortsetter under bildet-

Lindum-sjef Pål Smits snakker om grønn sirkulærøkonomi til nettverket. (Foto: Svein Kamfjord).

– Utgangspunktet var drift av et deponi med et par slitne maskiner til overdekking i 1997. Dagens omsetning ligger på 600 millioner kroner med 220 ansatte, sier han.

– Strategien er dypt forankret i tenkningen rundt grønn vekst. I Lindum har vi alltid sett på nye regler som nye muligheter. Ressurseffektivitet ligger i kjernen av vår tenkning, og hvert år bruker vi mellom tre og fem prosent av vår omsetning på forskning og utvikling, sier Smits.

Utnytter mer av tømmeret

Kommunikasjonsdirektør Tone Horvei Bredal i Borregaard fortalte hvordan de skaper verdier og optimaliserer ressursutnyttelsen gjennom å lage flere produkter av det de får ut av tømmer. Borregaard har 100 forskere som daglig jobber med utvikling av nye muligheter. Målet er at 15 prosent av årlig fortjeneste skal komme fra nye produkter, og derfor bruker de fire prosent av årlig omsetning til forskning og utvikling.

– Denne verdiskapingen hadde ikke vært mulig uten at hele konsernet involveres i innovasjonsprosessene. For eksempel er selgerne våre viktige for å gi signaler tilbake til forskerne om hva markedet vil ha. Vi produserer hovedsakelig til et marked som allerede er der, sier Bredal.

-Artikkelen fortsetter under bildet-

Det nye nettverket ledes av Fredrik Hellstrøm som til daglig er direktør i Frevar. (Foto: Svein Kamfjord).

Påfyll og deling av erfaring

– Nettverk for bærekraftig innovasjon og omstilling har som mål å legge til rette for kompetansepåfyll og erfaringsdeling mellom medlemmene. I sum skal det forhåpentligvis føre til innovasjon som faktisk tas i bruk, sier han.

– Målet er ikke å lede dere til spesifikk teknologi, men å bidra til å styrke medlemmenes forståelse for prosesser som fremmer innovasjon. Dette er noe man må ta seg tid til, sier Hellstrøm og legger til at det ganske snart vil bli invitert til en workshop for videre arbeid.

De som ønsker å være med i nettverket kan melde sin interesse til Svein Kamfjord.