avfall_hav01.jpg
De 10 hovedkildene til marin forsøpling som stammer fra engangsartikler skal reduseres. Ny politikk foreslått fra EU. Foto: iStock
EU foreslår nytt direktiv for å få bukt med miljøulempene ved plast som ender opp i havet

Vil forby salg av ørepinner og fiskeutstyr i plast

Avfall • Avfall

Marin forsøpling skal begrenses med EUs nye forslag til direktiv. Tiltak skal begrense forsøpling av engangsartikler og utstyr fra fiskeri.

KS Bedrift mener dette forslaget til direktiv tar fatt i viktige og store kilder til forsøpling. Imidlertid omfatter forslaget bare plastdelene av fiskeriutstyr. Det blir en uhensiktsmessig avgrensning. Vi mener at alt fiskeriutstyr som forsøpler må omfattes, ikke bare det som er laget av plast.

 

Verstingene skal tas

En stor del av den marine forsøplingen på europeiske strender stammer fra engangsartikler (43 %). Av dette avfallet er det 10 produkter som går igjen, bl.a. matemballasje, drikkebegre, sugerør, sigarettsneiper, ballonger og ballongpinner.  

 

Velbrukte og effektive verktøy 

EU trekker opp ulike verktøy fra kassen når forsøplings-verstingene skal tas. Både mykere tiltak rettet mot forbrukere i form av holdningskampanjer og finansielle pisker, forbud og krav til utforming av produkter. Utvidet produsentansvar skal også omfatte produkter i hele dets livsløp, også når produktet blir avfall som havner på avveier.

KS Bedrift løftet dette temaet inn til Europakommisjonen for nærmere 7 år siden og har siden den gang fått stadig større gehør for at produsentansvaret er et godt verktøy for å bevisst- og ansvarliggjøre de som kan gjøre mye for at produktene ikke ender opp i havet som avfall.

 

KS Bedrift tar imot innspill frem til 8. juli

KS Bedrift vil ivareta medlemmenes interesser gjennom våre europeiske paraplyorganisasjoner og delta i høringen om direktivforslaget. Forslaget berører områder som produsentansvar, krav til avfallssortering, utstyr fra fiskeri og oppdrett og engangsartikler. Vår interne frist for innspill fra medlemmene er 8. juli, men alle kan sende inn egne innspill direkte til Europakommisjonen innen 23. juli. Send innspill hit.

 

Les EU-delegasjonens rapport om forslaget som ble lansert 28. mai.

Les direktivforslaget fra Europakommisjonen om å redusere miljøpåvirkningen av særskilte plastprodukter.