brann.jpg
benchmarkings- og utviklingsverktøy

Åtte av landets største brann- og redningsvesen samarbeider om benchmarkings- og utviklingsverktøy

Brann og redning

Flere av landets største brann- og redningsvesen ønsker å utvikle utviklings- og benchmarkingsverktøy for å få bedre oversikt over egen virksomhet og måle seg med andre.

Det siste året har Vestfold Interkommunale brannvesen, Rogaland brann og redning, Oslo brann- og redningsetat, Bergen brannvesen, Nedre Romerike brann og redningsvesen, Trøndelag brann- og redningstjeneste, Asker og Bærum brannvesen og Drammensregionens brannvesen samarbeidet i et prosjekt for å utvikle benchmarkings og utviklingsverktøy. Arbeidet ble initiert av Rogaland brann og redning og har vært koordinert og fasilitert av KS Bedrift.

Målet med prosjektet har vært å utvikle et verktøy for virksomhetsutvikling og –styring både for virksomhetene selv, deres ledere og medarbeidere og deres eiere. Verktøyet skulle gi virksomhetene og deres eiere muligheter til både analysere egen virksomhet og sammenligne seg med andre sammenlignbare virksomheter. Hensikten var å utvikle felles, gode styringsindikatorer for effektivitet og tjenestekvalitet innenfor brann- og redningstjenestene. Et av målene er at alle medlemmene skal kunne bruke dette verktøyet når det er ferdig utviklet. DSB har også vært informert om arbeidet da mye av dataene som inngår i dette arbeidet også er relevante for og hentet fra det som rapporteres til DSB og deres BRIS-verktøy.

På siste samling i fase av prosjektet var det unison stemning for å fortsette arbeidet inn fase to hvor videreutvikling av indikatorer og kobling mot effekt for innbyggere og tjenestekvalitet vil stå på dagsorden.