Brannmann går inn i bil.png

110-sentralene skal motta nødanrop fra eCall

Brann og redning

Brannvesenets 110-sentraler skal være mottakssentral i Norge for det felles europeiske nødmeldingssystemet eCall. Det har Regjeringen nå besluttet.

eCall er et nytt nødanropssystem for varsling av trafikkulykker, og skal installeres i personbiler og lette varebiler som er typegodkjent etter 31. mars 2018. 

Ved en ulykke vil det automatisk overføres et datasett med opplysninger om ulykken - som tidspunkt, lokalisering, kjøreretning og beskrivelse av kjøretøyet til alarmsentralen - samtidig som det opprettes en taleforbindelse mellom kjøretøyet og sentralen. 

-Dette er positivt og vil gi nødstedte raskere og bedre hjelp ved bilulykker, sier Terje Surdal, daglig leder ved Alarmsentral Brann Øst AS og leder av 110-forum, til KS Bedrift. 

Vil redde liv
eCall kan også utløses manuelt av personer inne i kjøretøyet. På europeisk nivå er det forventet at eCall vil medføre en reduksjon i antall trafikkdrepte med 2-10 prosent og en reduksjon i skadenivå på 2-15 prosent.

-Artikkelen fortsetter under bildet-

(Illustrasjon: nødanrop via eCall)

I følge justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen (Frp) er formålet å redde liv og redusere varige skader gjennom redusert tid fra hendelsen finner sted til nødetatene er på plass. 

I Norge vil alle eCall-anrop bli videreformidlet direkte til brannvesenets 110-sentraler, som så vil vurdere videre oppfølging og eventuell varsling av de andre nødetatene. 

-Det er likevel en del ubesvarte spørsmål på landets 110-sentraler, legger Terje Surdal til. -Blant annet er det fortsatt uklart hvordan dette skal organiseres og finansieres.

Surdal forventer derfor at 110-sentralene blir involvert i utviklingen av eCall-tjenesten framover.