Per Brekke.jpg
Fra venstre: Per Brekke, assisterende direktør i DSB; Øistein Gjølberg Karlsen, fagsjef for beredskap, brann og redning i KS Bedrift. (Foto: Jill Johannessen/KS Bedrift)
Beredskap

Brann og redning er viktig for totalforsvaret

Nyheter fra KS Bedrift brann og redning • Brann og redning

-Totalforsvaret er på en måte et AS. Brann og redning er kanskje den viktigste av de offentlige sivile ressursene som er med, sa direktør Per Brekke fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap under Bedriftenes Møteplass 2018.

-Alt DSB gjør skal gagne befolkningen. Det er ledetråden i alt arbeidet vi gjør, sa Per Brekke på sesjonen til brann og redning på Bedriftenes Møteplass den 18. april. Midlene våre skal ut og ned der samfunnssikkerheten faktisk kan måles, understreket han.

Brekke fortsatte med å skisse opp en rekke mulige scenarier som kan true Norge. Samfunnssikkerhet handler om mye mer enn terror og cybertrusler, påpekte han.

Det omfatter alt fra helsetrusler som pandemier og klimautfordringer som skaper ekstremvær og flom til store ulykker og sikkerhetspolitiske situasjoner som øker migrasjonen til svært krevende nivå.

Noe mellom krig og fred
Hybride hendelser er en stor utfordring, fortsatte Brekke. Ved å påvirke mennesker og samfunnet kan fremmede makter nå politiske mål uten å fyre av en kule. Slike gråsoner mellom krig og fred kan være vanskelig å kjenne igjen når man står midt i dem – og de kan komme fort.

Totalforsvaret innebærer gjensidig støtte og samarbeid mellom Forsvaret og det sivile samfunn over hele dette krisespekteret. Det gjelder blant annet innen forebygging, beredskapsplanlegging, krisehåndtering og konsekvenshåndtering.

-Vi er robuste, men har definitivt en vei å gå, understreket Brekke. Han la til at sårbarhet dreier seg mye om avhengighet, og viste til at Forsvaret for eksempel trenger god kommunikasjon med Telenor som en viktig aktør, samt kraft og veier for å fungere.

Grunnberedskapen i Norge
-Brann og redningsvesenet er med i hele krisespekteret, fortsatte han. -Dere er grunnberedskapen i Norge. Og det er stadig økende forventninger til deres håndteringsevne. Både politi og helse ser den beredskapsevnen dere har.

Forsvaret er helt avhengig av sivilsamfunnet, understreket han – og la til hvor viktig det er at «ressursene finner hverandre».

En test på dette får vi nå til høsten under øvelsen Trident Juncture. Der må Norge vise motstandskraft og evne til å støtte en betydelig mengde Nato-styrker. Minst 50 norske kommuner blir berørt, sa Brekke.

En tjeneste i endring
Under diskusjonen kom det klart frem at oppgaveporteføljen er i endring. Totalforsvarskonseptet åpner for at brann og redning har en rolle på et nasjonalt / regionalt nivå – noe man i dag ikke er godt nok forberedt på.

Det at brann og redning løser stadig flere politioppgaver, blant annet med PLIVO (pågående livstruende vold), strekker også strikken langt med tanke på tilliten mellom brannvesenet og befolkningen, ble det påpekt. Staten fremmer dessuten kostnadsdrivende krav uten at det følger midler.

 

Tiden er nå moden for en ny stortingsmelding