KVinner i brann og redning.JPG
I Norge utgjør kvinner kun 4,1 prosent av de ansatte i beredskap, ifølge Nettverk for brann og redning. KS Bedrift vil har flere kvinner inn i bransjen. (Logo: Nettverk for kvinner i brann og redning)

Brann og redning trenger flere kvinner

Brann og redning

Det er ikke flust med kvinner innen brann- og redningsbransjen. Men i Nettverk for kvinner i brann og redning finner vi mange kvinner som gjør en sterk beredskapsinnsats.

-Som arbeidsgiver- og interesseorganisasjon ønsker vi oss flere jenter inn i brann og redning, sier Øistein Gjølberg Karlsen, KS Bedrifts fagsjef for beredskap, brann og redning.

-Og på den internasjonale kvinnedagen vil vi gjerne trekke frem Nettverk for kvinner i brann og redning, føyer han til.

"Nettverk for kvinner i brann og redning er en partipolitisk nøytral organisasjon som først og fremst skal være støttegruppe for kvinner ansatt i beredskap heltid eller deltid i brannvesen, flyplass, industri eller forsvaret", heter det på gruppens nettside.

-Dette nettverket synliggjør kvinners beredskapsinnsats. Og her er det også mange gode rollemodeller for yngre rekrutter, avslutter Gjølberg Karlsen.