Drone alarmsentral brann øst - nett.jpg
Ny teknologi skaper nye muligheter for beredskap, brann og redning. (Foto: Alarmsentral brann øst).
Nettverkssamling høsten 2018

KS Bedrift Brann og Redning inviterer til studietur til Bergen

Nyheter fra KS Bedrift brann og redning • Brann og redning

KS Bedrift har, i samarbeid med Bergen brannvesen, gleden av å invitere til studietur til Bergen 2. - 3. oktober 2018. Temaet vil være digitalisering av hele verdikjeden i brann og redning. I tillegg får vi et innblikk i den nye regionale samarbeidsmodellen «Vest brann- og redningsregion».

Digitalisering får en effekt i alle bransjer, også i brann og redning. Det snakkes mye om digitale verktøy som droner, roboter, virtuelle verktøy med mer i håndtering av hendelser, både i oppdragshåndtering og informasjonsinnhenting på et skadested.

Dette vil vi få presentert fra de som bruker det i hverdagen. Både Bergen brannvesen og Salten brann IKS vil dele av sine erfaringer. Begge disse brann- og redningskorpsene er kommet langt i digitalisering av sin virksomhet.

Minst like viktig er digitaliseringen av det forebyggende arbeidet og det administrative arbeidet i brann- og redningstjenesten. De to sistnevnte områdene nevnes sjelden når digitalisering av brann og redning diskuteres, men er desto viktigere for å drive effektivt arbeid både overfor publikum og internt i egen organisasjon.

I tillegg til erfaringene fra Bergen og Salten vil vi invitere forskningsmiljøene til å dele kunnskap om muligheter og nye verktøy både på kort og litt lengre sikt.

Frivillig samarbeid i vest

Vest brann- og redningsregion (VBV) ble etablert i april 2018 og er et frivillig brannsamarbeid mellom 16 snart 20 kommuner. VBV er et regionalt samarbeid mellom selvstendige brannvesen for å trygge et samlet fagmiljø med høy kompetanse, effektiv ledelse, fleksibilitet, spesialistmiljø, og for å holde oppe nødvendig lokal beredskapskapasitet.

Brannsamarbeidet gjelder områdene brannforebygging, brann- og redningsberedskap, 110-sentralen og IUA. Dette samarbeidet kan være et alternativ for de kommunene som ikke ønsker å inngå mer forpliktende samarbeid gjennom interkommunale selskaper, vertskommunemodeller med mer.

Erfaringer fra både etablering og drift av en slik samarbeidsmodell vil være nyttige for flere som vurderer regionalt samarbeid innen brann og redning.

Det er planlagt oppstart kl 10 den 2. oktober og vi vil avslutte senest kl 14.30 den 3. oktober. Vi kommer tilbake med mer detaljert informasjon om program og overnattingsmuligheter om ikke lenge.