Horne.JPG
KS Bedrift Brann og Redning møtte nylig Solveig Horne, FrPs fraksjonsleder i justiskomitéen, for å oppdatere om status og utfordringer innenfor beredskap-, brann- og redningsfeltet. (Foto: Stortinget)

KS Bedrift Brann og Redning møtte FrPs Solveig Horne i justiskomitéen

Brann og redning

Vi trenger en helhetlig og strategisk gjennomgang av brann- og redningstjenesten i Norge. Det var hovedbudskapet vårt da vi møtte FrPs fraksjonsleder Solveig Horne i justiskomiteen og hennes rådgiver Glenn Simon Nerdal.

Med på møtet den 20. februar var fagsjef Øistein Gjølberg Karlsen fra KS Bedrift og brannsjef Jan Gaute Bjerke fra Nedre Romerike brann- og redningsvesen.

Det er gått ti år siden siste stortingsmelding. I møtet var KS Bedrift opptatt av å formidle at samfunnssikkerhets- og beredskapsområdet har gjennomgått store endringer på disse ti årene, særlig etter Gjørv-kommisjonens gjennomgang av norsk beredskap etter terroranslaget 22. juli 2011.

Brann og redning står for tur
Politiet og helse har hatt stor oppmerksomhet de siste årene, og dette har vært nødvendig. KS Bedrift mener imidlertid at brann- og redningstjenesten bør gjennomgås og vurderes med tanke på oppgaver, roller, grenseflater, ansvar, kompetanse og finansiering.

Dette budskapet har vi vært tydelige på også i møter med de andre partifraksjonene i justiskomitéen. Det gjenstår å se om vi klarer å skape flertall på Stortinget for en slik gjennomgang.

KS Bedrift Brann og Redning har i løpet av kort tid både møtt justis-, beredskaps- og innvandringsminister Sylvi Listhaug og Høyres fraksjonsleder i justiskomiteen Peter Frølich.

Vi har også i år hatt et møte med Senterpartiets fraksjon i justiskomitéen.

KS Bedrift skal i løpet av vinteren gjennomføre møter med alle partifraksjonene i Stortingets justiskomite for å oppdatere justispolitikerne om både status og framtidige utfordringer innenfor brann- og redningstjenesten.

Søker bred politisk støtte
KS Bedrift håper at et forslag om ny stortingsmelding om brann og redning kan samle så bred politisk støtte som mulig. Dette både for å øke sannsynligheten for et flertall på Stortinget, og ikke minst for å sikre en så bred og tverrpolitisk forankring som mulig.

Vi har samtidig, i samarbeid med Nedre Romerike brann og redningsvesen, invitert alle medlemmene i justiskomiteen på besøk på hovedbrannstasjonen på Lørenskog for å lære mer om tjenesten.